Bevrijding 4: Jaar van bevrijding – Jubeljaar

In het Israël van het Oude Testament werd elke 50 jaar een jaar van rust en vrijheid gevierd: het Jubeljaar  (Leviticus 25). Het Jubeljaar verwijst naar de Heere Jezus Die gekomen is om gevangenen vrijheid te geven. In dit Bijbelmoment zoek je met kinderen naar deze lijn. Je vindt ook tips om rond dit thema bezig te zijn.

Categorie: Tag: