Bevrijding 2: Bevrijd

In Exodus 12 lezen we over de bijzondere bevrijding van het volk van Israël. Daarbij vielen doden: de eerstgeboren zonen van de Egyptenaren. De lijn kan getrokken worden naar de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog uit de macht van de Duitse bezetter die veel levens kostte. Maar er loopt ook een lijn naar de bevrijding van zondaren uit de macht van de duivel: ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn’ (Johannes 8:36). Dat kostte Hem Zijn leven. Deze tekst vind je elders op deze website weergegeven in pictogrammen en gebaren om met elkaar te leren.

Categorie: Tag: