Begraven-Weer Opstaan

Een Bijbelse kijktafel die gebruikt kan worden ter ondersteuning bij het leren van de Bijbeltekst: ‘Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook allen in Christus levend gemaakt worden’ (1 Korinthe 15:22). Wil je met je kinderen in gesprek over sterven, begraven en weer opstaan? Je vindt daarvoor handreikingen in de Gouden Gezinsmomenten daarover die je op deze website kunt vinden.