Begraven 1 (3-12 jaar)

Begraven is zaaien (1 Korinthe 15). Bezoek met je kinderen de algemene begraafplaats van je woonplaats en leg ze uit wat Paulus in deze verzen van 1 Korinthe 15 bedoelt. Dit gezinsmoment geeft je handreikingen om met je kinderen in gesprek te gaan over begraven. Je kunt het voorbeeld van bloembollen die je in de aarde ‘zaait’ gebruiken om kinderen hier meer over te leren.