Afronding schooljaar: Afscheid met Paulus en Timótheüs

Aan de hand van het afscheid dat Paulus neemt van Timótheüs (2 Timótheüs 3:10-17) kijk je terug op het achterliggende schooljaar. Met elkaar denk je er vanuit het Bijbelgedeelte over na wat meester Paulus zijn leerling Timótheüs toewenst en wat jij je juf of meester zou willen teruggeven/toewensen of de juf of meester jou. Ook luister je wat de Heere door dit Bijbelgedeelte tegen jou zegt. Je vindt daarbij suggesties voor een bedankje aan de juf of meester (of andersom: hoe je als juf of meester je leerlingen kunt bedanken).