Adventweken 3-4: Het Woord horen en bewaren

Dit Gezinsmoment is te houden in de Adventsweken als vervolg op het gezinsmoment over de Heere Jezus als het Woord en het Woord dat vlees geworden is. Kinderen hebben vaak vragen over waar we de Heere Jezus nu kunnen vinden. Het antwoord is duidelijk: in het Woord. Als een vrouw in Lukas 11 Maria bewondert omdat zij de Heere Jezus heeft gebaard, zegt de Heere Jezus: ‘Zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en Hetzelve bewaren’ (vers 28). Wat betekent dat? Hoe kun je het Woord bewaren? In dit Gezinsmoment ben je rond die vraag met kinderen bezig. Je vindt bij dit thema op deze website ook een Bijbelse kijktafel en een kleur- en knutselplaat.