Adventweken 2: Het Woord is vlees geworden

Voordat de Heere Jezus geboren werd, was Hij er al: bij God de Vader in de hemel. ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God’ (Johannes 1:1). Als je hier tijdens het Gezinsmoment Adventweken 1 bij stil hebt gestaan, is dit gezinsmoment een vervolg: ‘En het Woord is vlees [=Mens] geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd [=gezien]’ (Johannes 1:14). Wat betekent dit? Wat is Jezus’ heerlijkheid? En hoe kun je die zien? Want voor veel mensen ‘had Hij geen gedaante noch heerlijkheid’ (Jesaja 53:2)… Tijdens dit Gezinsmoment denk je met kinderen over deze vragen na.