Adventsweken Lied: Duisternis en Licht

Dit Bijbellied voor de Adventsweken en het Kerstfeest begint bij Genesis en eindigt bij Openbaring. Het laat de rode draad door de Bijbel zien als het gaat om duisternis en licht: van schepping / zondeval via herschepping / Jezus’ eerste komst naar de wederkomst (vijf coupletten). Je kunt het als lied gebruiken, maar je kunt er ook een declamatie van maken met de Bijbelteksten die eronder genoemd worden (en er zijn er nog veel meer te bedenken).