Adventsweken: Het Woord is vlees geworden

Een Bijbelleesrooster voor de Adventsweken rond het thema: ‘Het Woord is vlees [=Mens] geworden’ (Johannes 1:14). Je vindt voor elke Adventszondag een leesstukje met Bijbelopdracht bij een Bijbelgedeelte. Voor de overige dagen van elke week vind je een suggestie voor een Bijbelgedeelte om te lezen en een paar vragen daarbij om te bespreken. Op deze website vind je ook drie Gezinsmomenten die bij dit thema aansluiten (1. Jezus is het Woord – 2. Het Woord is vlees geworden – 3. Jezus in het Woord: het Woord horen en bewaren), drie Bijbelse kijktafels (1. Johannes 1:1 – 2. Johannes 1:14 – 3. Lukas 11:28) en een uitwerking van de Bijbelteksten in pictogrammen om deze teksten met je kinderen te leren.