Adventsweken Bijbellied: Verwachting en verlossing

Dit Bijbellied voor de Adventsweken en het Kerstfeest begint bij Genesis en eindigt bij Lukas 2. Het laat de rode draad door het Oude Testament zien als het gaat om verwachting en verlossing: van de zondeval via de beloften naar Jezus’ geboorte. Je kunt het als lied gebruiken, maar je kunt er ook een declamatie van maken door passende Bijbelteksten bij de coupletten te noemen.