Adventsweek 3-4: Het Woord horen en bewaren

Deze Bijbelse kijktafel is te gebruiken in de weken rond het Kerstfeest als je nadenkt over Maria die al de woorden die ze hoorde in haar hart bewaarde. Later zegt de Heere Jezus: ‘Zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en Hetzelve bewaren’ (Lukas 11:28). Maar je kunt deze kijktafel ook gebruiken als je met kinderen werkt over de Bijbel. Om deze tekstwoorden aan kinderen uit te leggen vind je op deze website ook een Gezinsmoment hierover. Om de tekstwoorden te leren vind je de tekst uitgewerkt in pictogrammen (zie ‘Bijbelteksten leren’). En om de tekstwoorden te verwerken vind je een kleur- en knutselplaat.