Adventsweek 2: Het Woord is vlees geworden

Wat is Kerstfeest? Johannes zegt: ‘Het Woord is vlees [=Mens] geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien’ (Johannes 1:14). Deze Bijbelse kijktafel is een hulpmiddel om deze tekst met kinderen te leren. Wil je handreikingen om de betekenis ervan aan kinderen uit te leggen? Kijk dan bij het Gezinsmoment over dit thema op deze website.