Adam: Bijbelonderwijs

Je vindt hier Bijbelmateriaal om twee weken lang met jonge kinderen (2-8 jaar) na te denken over het leven van Adam. Naast Bijbelse vertellingen vind je ook Bijbelteksten om te leren, Bijbelliederen en Psalmversjes om te zingen, een Bijbelse kijktafel om te maken en ander verwerkingsmateriaal. Dit Bijbelmateriaal sluit aan bij het Bijbelrooster Adam dat je ook op deze website vindt.

Categorie: