1Korinthe15:54b-57 kleuren

Deze tekst is bijvoorbeeld in te kleuren tijdens het luisteren naar of ter verwerking van een preek over 1 Korinthe 15 vers 54b-57. Je kunt het ook gebruiken wanneer deze Bijbeltekst geleerd wordt.