Over ons

Wie zijn we

Deze website is geïnitieerd door Frans en Andrea van Hartingsveldt. Zij zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en reformatorisch onderwijs.

Waarom deze website

Je kinderen een Bijbelse opvoeding geven, is niet eenvoudig.  In de achterliggende jaren is er heel wat materiaal verzameld en geschreven dat van dienst kan zijn bij  een Bijbelse opvoeding. Dat materiaal is op deze website bij elkaar gebracht.

Helpt u mee?

Om deze website online te houden maken we kosten. Bent u blij met deze website en wilt u hier graag aan bijdragen? Giften zijn welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL89INGB0005758569 t.n.v. A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Rij - 3 bewerkt_1950_500