Over ons

Wie zijn we

Deze website is geïnitieerd door Andrea van Hartingsveldt-Moree. Ik ben orthopedagoog en door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs.

Waarom deze website

Je kinderen een Bijbelse opvoeding geven, is niet eenvoudig.  In de achterliggende jaren is er heel wat materiaal verzameld en geschreven dat handreikingen biedt bij Bijbelonderwijs in gezin, kerk en school. En nog steeds wordt er nieuw materiaal ontwikkeld. Al dit Bijbelmateriaal kun je op deze website vinden.

Help je mee?

Het Bijbelmateriaal op deze website is gratis te downloaden (uitgezonderd de boeken). Om deze website online te houden maken we wel kosten. Ben je blij met deze website en wil je hier graag aan bijdragen? Giften zijn welkom! Je kunt je bijdrage overmaken op:

NL89INGB0005758569 t.n.v. A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Rij - 3 bewerkt_1950_500