Over ons

Wie zijn we

Deze website is geïnitieerd door Andrea van Hartingsveldt-Moree. Ik ben orthopedagoog en door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en reformatorisch onderwijs.

Waarom deze website

Je kinderen een Bijbelse opvoeding geven, is niet eenvoudig.  In de achterliggende jaren is er heel wat materiaal verzameld en geschreven dat handreikingen kan geven bij  een Bijbelse opvoeding. En nog steeds wordt er nieuw materiaal ontwikkeld. Al dit Bijbelmateriaal kun je op deze website vinden.

Helpt u mee?

Om deze website online te houden maken we kosten. Ben je blij met deze website en wil je hier graag aan bijdragen? Giften zijn welkom! Je kunt je bijdrage overmaken op:

NL89INGB0005758569 t.n.v. A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Rij - 3 bewerkt_1950_500