Geplaatst op

Preken bespreken

Er is een artikel aan de website toegevoegd met handreikingen voor het bespreken van preken in het gezin (bijvoorbeeld: welke vragen sluiten aan bij welke leeftijd?). Ook zijn er vraagkaartjes op de website geplaatst voor een gesprekspot aan de hand waarvan je de preek kunt bespreken. En er is een bordspel gemaakt om op een ontspannen manier met de preek en de kerkdienst bezig te zijn.