Geplaatst op

Bijbelse feesten

Steeds meer christenen gaan Joodse feesten vieren en opvoeders vragen zich af wat zij hiermee aan moeten. Is het een Bijbelse ontwikkeling? Wat betekenen de oudtestamentische feesten voor de nieuwtestamentische kerk van nu? Om opvoeders handreiking te bieden is de product-tag ‘Bijbelse feesten’ aan de website toegevoegd, die uiteraard nog verder uitgebouwd zal worden D.V..