Geplaatst op

Biddag 2024

In veel kerken zal op Biddag gepreekt worden uit Psalm 23 over ‘bidden is vertrouwen’. Dit is het thema van de HGJB, waar ook veel predikanten uit andere kerkverbanden bij aansluiten omdat dit thema op scholen wordt voorbereid. Voor gezin, school en kerk is er Bijbelmateriaal bij Psalm 23 gemaakt voor jonge kinderen (2-6 jaar) en voor oudere kinderen (7-14 jaar). Je kunt het gebruiken om de Biddagpreek voor te bereiden of te verwerken.