Geplaatst op

2022 in

Voor het nieuwe jaar is er Bijbelmateriaal gemaakt rond het thema ‘christenvervolging’. Het is heel leerzaam om in onze tijd van maatschappelijke beperkingen te kijken naar vervolgde christenen en van hen te leren wat een Bijbelse manier is van omgaan met verdrukkingen. Je vindt een Bijbelrooster, twee gezinsmomenten (voor thuis) of objectlessen (voor school en kerk) met Bijbelse verwerking. In samenwerking met de SDOK is ook een bemoedigingsactie opgezet voor vervolgde christenen. Je leest er meer over in het gezinsmoment!