Geplaatst op

Kinderboekenweek (4-14 okt)

Op verzoek van een basisschool is er Bijbelmateriaal gemaakt om te gebruiken in de Kinderboekenweek. Rond het thema ‘Bij mij thuis… is een Bijbel’ vind je verschillende gezinsmomenten (voor thuis) en objectlessen (voor school en kerkelijk jeugdwerk). Ook zijn er een Bijbelrooster, een leeschallenge en meer verwerkingssuggesties. Je vindt dit materiaal bij het thema Kinderboekenweek.

Geplaatst op

Bijbelgedeelten op melodie

Een melodie geeft je veel houvast bij het leren van een Bijbelgedeelte. Om niet alleen losse Bijbelteksten maar ook samenhangende Bijbelgedeelten te memoriseren is een nieuw initiatief gestart: Bijbelgedeelten op melodie. Je vindt de muzieknotatie van deze Bijbelgedeelten in de categorie Bijbelteksten van deze website. Een geluidsbestand om de melodie te oefenen en te leren vind je op www.youtube.com/@bijbelsopvoeden. Er is een appgroep die wekelijks Bijbelgedeelten op melodie met elkaar leert. Wil je daarin meedoen? Stuur dan een appje naar 06-83345417.

Geplaatst op

Opvoedingsgebed

Elk kind heeft een biddende opvoeder nodig. Maar hoe bid je voor je kind? Veel opvoeders zouden dieper, inniger, gevarieerder … willen bidden voor hun kind. Bidden met de Bijbel kan verdiepen. Je vindt een kaart met een opvoedingsgebed uit één van de formuliergebeden, een poster met een opvoedingsgebed uit de Psalmen en gebedskaartjes bij de Psalmen die woorden kunnen geven aan het gebed voor je kind.

Geplaatst op

Biddag 2023

Op de aankomende Biddag zal in veel kerken gepreekt worden uit 2 Koningen 6:8-23: Elisa en het leger van de Syriërs. Veel scholen hebben de gewoonte om dit Bijbelgedeelte met kinderen voor te bereiden. Om leerkrachten hierbij tegemoet te komen, maar ook om kerken en ouders handreikingen te geven voor de preekverwerking is er Bijbelmateriaal gemaakt: voor peuters en kleuters, voor kinderen van 6-12 jaar en voor tieners.

Geplaatst op

Preken bespreken

Er is een artikel aan de website toegevoegd met handreikingen voor het bespreken van preken in het gezin (bijvoorbeeld: welke vragen sluiten aan bij welke leeftijd?). Ook zijn er vraagkaartjes op de website geplaatst voor een gesprekspot aan de hand waarvan je de preek kunt bespreken. En er is een bordspel gemaakt om op een ontspannen manier met de preek en de kerkdienst bezig te zijn.

Geplaatst op

Catechismus compleet

Je vindt nu bij elke Zondag uit de Heidelbergse Catechismus een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school of catechisatie). Hierin vind je een binnenkomer met een voorbeeld om kinderen de betekenis uit te leggen, gespreksvragen om over de inhoud van de catechismustekst in gesprek te gaan en verwerkingssuggesties om deze inhoud dicht aan het hart van kinderen te leggen en onder Gods zegen te laten beklijven. Je kunt deze gezinsmomenten/objectlessen vinden in de product-categorie ‘Catechismus‘.