Geplaatst op

Bijbelse feesten

Steeds meer christenen gaan Joodse feesten vieren en opvoeders vragen zich af wat zij hiermee aan moeten. Is het een Bijbelse ontwikkeling? Wat betekenen de oudtestamentische feesten voor de nieuwtestamentische kerk van nu? Om opvoeders handreiking te bieden is de product-tag ‘Bijbelse feesten’ aan de website toegevoegd, die uiteraard nog verder uitgebouwd zal worden D.V..

Geplaatst op

Jaarwisseling

Er is nieuw materiaal voor de laatste week van het jaar op de website geplaatst. Omdat er in het achterliggende jaar in zoveel families lege plaatsen zijn gevallen, is het thema van dit materiaal ‘Tranen&Troost‘. Verder vind je nieuw materiaal rond de hierbij aansluitende Bijbelteksten: Psalm 56:9, Psalm 10:14 en Psalm 90:12.

Geplaatst op

Adventsweken

Vanuit voorgaande jaren staat er al heel wat materiaal voor de Adventsweken op deze website. Het nieuwe materiaal richt zich op kinderen van 3-8 jaar (met verdieping voor kinderen van 8-10 jaar): een adventskalender die bestaat uit puzzelstukjes die aansluiten bij een te lezen Bijbelgedeelte en waarmee je vier puzzels maakt, voor elke Adventsweek één: schepping – zondeval – de Heere Jezus beloofd – de Heere Jezus gekomen. Voor een overzicht van het nieuwe materiaal, zie de laatste nieuwsbrief.

Geplaatst op

Week van het Leven

Om met kinderen (thuis, op school of in het kerkelijke jeugdwerk) bij de Week van het Leven (D.V. 8 t/m 14 november) stil te staan, is er Bijbelmateriaal geplaatst (Bijbelrooster, Bijbelmoment, Bijbelse kijktafel, Bijbelteksten om te leren en te kleuren en kleurkaarten). Je kunt dit vinden via de producttag ‘Week van het Leven’. Na de Week van het Leven staat dit materiaal onder de producttag ‘Zwangerschap en geboorte’.

Geplaatst op

Update website

Hoe meer materiaal er op de website werd gezet, hoe moeilijker het soms te vinden was. Daar is nu verandering in gekomen. De website heeft een update gehad en ziet er -voor vaste bezoekers- iets anders uit dan je gewend was. Zo is bijvoorbeeld het aantal categorieeën vermeerderd, waardoor het materiaal beter vindbaar is. Ook past er meer op een pagina, waardoor er beter overzicht is. Hier en daar moeten nog wat puntjes op de i, maar wij vinden de aanpassingen een verbetering. Heb je tips? Of kun je ondanks deze aanpassingen toch nog iets niet vinden? Laat het weten!