Posted on

Lijdensweken

Aanstaande zondag 3 maart is de eerste Lijdenszondag van de zeven Lijdenszondagen voor het Paasfeest. Op de website is voor deze tijd in het kerkelijke jaar via de tag ‘Lijdensweken’ veel materiaal te vinden. Gisteren is daar nieuw materiaal aan toegevoegd. Welk materiaal dat is, kun je lezen in de laatstverschenen nieuwsbrief ‘Lijdensweken en Biddag’. De verzonden nieuwsbrieven staan onder ‘contact’.

Posted on

Catechismus

Het ligt in de bedoeling om in D.V. 2019 materiaal op de website te plaatsen waarmee je met je kinderen bezig kunt zijn rond de Heidelbergse Catechismus: de catechismuspreek voorbereiden, de catechismuspreek nabespreken of op een andere manier verwerken (een kleurplaat of puzzel bijvoorbeeld), de vraag en het antwoord van de catechismus die voor school geleerd moet worden uitleggen en dergelijke. Je kunt dit materiaal vinden via de tag ‘Catechismus’. Heb je materiaal gemaakt of gebruikt dat ook voor andere ouders geschikt is, stuur het in via het contactformulier, zodat het op de website geplaatst kan worden en ook andere ouders er gebruik van kunnen maken.

Posted on

Adventsweken

Aanstaande zondag is de eerste Adventszondag. Op de website is via de tag ‘Advent en Kerstfeest’ veel materiaal voor gezinnen te vinden. Vandaag is daar nieuw materiaal aan toegevoegd. Welk materiaal dat is, kun je lezen in de eindejaarsnieuwsbrief die vandaag verzonden is. De verzonden nieuwsbrieven staan onder ‘contact’.

Posted on

Rouw

De nieuwsbrief van december zal in aansluiting op het thema van november (sterven-begraven-weer opstaan) gaan over kinderen en rouw. Dit mede omdat in veel kerkelijke gemeenten op de laatste zondag van het jaar de gestorven gemeenteleden worden herdacht. Heb je materiaal rond dit thema dat geschikt is om te delen met andere ouders? Stuur het dan voor 17 november in via info@bijbelsopvoeden.nl zodat dit materiaal meegenomen kan worden in de volgende nieuwsbrief die D.V. de laatste week van november zal worden verzonden.

Posted on

Hulpmiddel Bijbelteksten leren

Leonard de Ruijter zette de achterliggende tijd verschillende Bijbelteksten op muziek om het uit het hoofd leren van deze teksten te bevorderen. Op www.systeemdenker.nl/portfolio/bijbelteksten zijn deze teksten te vinden en te beluisteren en is de bijbehorende bladmuziek te downloaden. Bij het schrijven van dit nieuwsbericht staan de volgende teksten op zijn website: Efeze 1 vers 7, Handelingen 16 vers 31, Johannes 3 vers 16, Romeinen 10 vers 11, 1 Johannes 3 vers 18, Johannes 10 vers 11, 6 vers 35, 11 vers 25, 8 vers 12, 14 vers 6 en Galaten 5 vers 22.

Posted on

Belijdenis doen

Op Tweede Pinksterdag zullen in veel gemeenten jonge mensen geloofsbelijdenis afleggen. Hoe bereid je je kinderen voor op deze dienst? Hoe leg je aan hen uit wat belijdenis doen inhoudt? Heb je een manier gevonden of bepaald materiaal dat daarbij gebruikt kan worden, geef het dan door via info@bijbelsopvoeden.nl , zodat meer ouders hiervan gebruik kunnen maken.

 

Posted on

Correctie

Er zat een fout in de woordzoeker ‘Van Pasen naar Pinksteren’. Dankzij moeder L. is de puzzel nu correct. Heb je het gevoel dat er iets niet klopt in bepaald materiaal? Geef het dan door via info@bijbelsopvoeden.nl .

Posted on

Pinksterfeest 2018

Op weg naar het Pinksterfeest. Tel je de 50 dagen in het gezin mee? Heb je zelf materiaal gemaakt rond het thema ‘Pinksterfeest’ dat ook voor andere ouders geschikt is? Of heb je andere handreikingen voor deze dagen? Stuur het deze maand in via info@bijbelsopvoeden.nl , zodat het verspreid kan worden met de volgende nieuwsbrief.

Posted on

Lijdensweken 2018

D.V. aanstaande zondag 11 februari is de eerste Lijdenszondag. Materiaal voor de Lijdensweken kun je op deze website vinden onder de tag ‘Lijdensweken’. Er is een nieuwe Lijdensweekkalender toegevoegd, die gemakkelijk is in gebruik. Je hoeft de benodigde bladen alleen maar te printen en ze zijn klaar om te gebruiken.

Posted on

Uitbreiding

De achterliggende zomermaanden is er gewerkt aan uitbreiding van deze website. Naar aanleiding van vragen en reacties van websitebezoekers en nieuwsbrieflezers zijn er twee nieuwe categorieën toegevoegd. De Bijbelse kijktafels zijn in een aparte categorie opgenomen, waardoor ze beter te vinden zijn. En er is ruimte gekomen om bij de verschillende thema’s (producttags) te laten zien welke boeken anderen hierover hebben geschreven. Deze categorie zal in de loop van de tijd verder worden aangevuld. Heb je een boektitel die er niet bij staat, maar die wel waardevol is bij een Bijbelse opvoeding, geef deze titel dan gerust door via het contactformulier.