Header

Herfst

Het is herfst. Veel kinderen houden van de herfst. Neem de tijd om de herfst te voelen. Maak een boswandeling. Verzamel herfstproducten. Haal de herfst in huis. De Bijbel gebruikt de herfst om ons meer te leren over ons leven. Het leven wordt vergeleken bij een boom. Het leven van goddeloze mensen is als een boom in het afgaan van de herfst (Judas:12). Het leven van godvrezende mensen is als een boom welks blad niet afvalt (Psalm 1:3). In deze nieuwsbrief vind je concreet materiaal om bij deze lessen uit Gods Woord met je kinderen stil te staan. 

---

Je levensboom

De herfst biedt bijzondere mogelijkheden om Gods Woord dicht aan het hart van onze kinderen te leggen.

Vorige jaren is herfstmateriaal op de website geplaatst met 'bladeren' als centraal thema (de gekleurde woorden bevatten een link): een Bijbelse kijktafel rond de Bijbeltekst 'En wij allen vallen af als een blad' (Jesaja 64:6), een Gouden Gezinsmoment 'Als bladeren in de wind' en een kleurplaat Herfstbladeren.

De achterliggende week is daar nieuw materiaal aan toegevoegd rond het thema 'bomen':

1. In de herfst zie je twee soorten bomen: bomen die hun bladeren verliezen en bomen die hun bladeren houden. De Bijbel gebruikt dit als beeld voor twee soorten mensen: mensen die de Heere vrezen (hun blad valt niet af - Psalm 1:3) en mensen die de Heere niet dienen (hun blad valt af - Jesaja 1:30 en Judas:12). In dit Gezinsmoment sta je daar met je kinderen bij stil.

2. Het is mooi om voorafgaand aan bovenstaand gezinsmoment met je kinderen een wandeling in de natuur te maken. Deze bomenlotto helpt kinderen om gericht te kijken. Streep af welke boom je gevonden hebt.

3. Neem wat bladeren en herfstvruchten mee naar huis en maak een Bijbelse kijktafel rond dit thema (zie foto). Leer met elkaar Psalm 1:3 en Judas:12.

4. Als verwerking voor jonge kinderen is een kleurplaat toegevoegd met Prediker 11:3 'Als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen'.

5. Verder is een Bijbelleesrooster toegevoegd, waarmee je tien dagen lang met je kinderen stil staat bij de Bijbelse boodschap van de herfst: je leven is als een boom. Naast Bijbelgedeelten om te lezen geeft dit rooster ook een korte uitleg erbij en vragen om te bespreken of suggesties om te doen. 

Eind oktober vindt Hervormingsdag of Reformatieherdenking plaats. Er zijn verschillende mogelijkheden om de inhoud van deze dag bij je kinderen te brengen. Op de site vind je vanuit voorgaande jaren onder meer: een achtergrondartikel voor ouders met suggesties voor deze dag, een Bijbelse kijktafel over het belang van Gods Woord en een Bijbelse kijktafel bij het Lutherlied, een bouwplaat van een kerk en een kleurplaat van een kerkraam, een Gouden Gezinsmoment over Hervormingsdag en een Gouden Gezinsmoment over de Lutherroos.

Aan dit materiaal is een Bijbelleesrooster toegevoegd. Daarin wordt niet alleen ingegaan op de herdenking van de Reformatie en Kerkhervorming, maar ook op Halloween. Een feest dat in Nederland Hervormingsdag overstemt en waar kinderen steeds nadrukkelijker mee in aanraking komen. De bedoeling van het Bijbelleesrooster is om kinderen daartegen te wapenen en uit te leggen waarom het belangrijk is er ver vandaan te blijven.

---

Uitwisselen

Via de mail ontvingen we verschillende positieve reacties op de Bijbelleesroosters die sinds kort geplaatst worden. Het is de bedoeling om voortaan bij elke nieuwsbrief een nieuw Bijbelleesrooster aan te bieden. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind oktober en heeft een Bijbelleesrooster voor de dagen rond Dankdag. Heb je thema's waarbij je graag een Bijbelleesrooster zou willen hebben? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl 

---

Tenslotte

Volgende week is het in Nederland de Week van de Opvoeding. Het thema is: samen opvoeden. Bedoeld wordt dat je als ouders de opvoeding niet alleen doet, maar samen met school, kerk en andere maatschappelijke instellingen. Laat het thema van de Week van de Opvoeding je omhoog wijzen. Opvoeden doe je niet alleen. God is de grote Opdrachtgever van je opvoeding en Hij wil je daarbij alles geven wat je nodig hebt. Voed daarom biddend op. Ryle zegt: 'De HEERE heeft nooit een bevel aan een mens gegeven, zonder dat Hij ook genade verleent om dat uit te voeren. En daarom hoeven wij alleen maar te doen wat de dienstknechten op het bruiloftsfeest in Kana deden: de watervaten [=onze kinderen] vullen met water [=Gods Woord]. En wij kunnen het met een gerust hart aan de Heere overlaten om het water in wijn te veranderen'.