Header

Nieuw cursusjaar

Voor de regio Zuid is de zomervakantie voorbij. De schooldeuren gaan weer open. Andere regio's volgen spoedig. Hoe gaan we het nieuwe cursusjaar beginnen? Hebben we net als Salomo -aan het begin van zijn regeerperiode- de HEERE nodig? Bidden we net als Salomo om wijs gemaakt te worden door de HEERE? In deze nieuwsbrief vind je materiaal om met je kinderen te lezen en te doen aan het einde van de zomervakantie en het begin van het nieuwe cursusjaar. 

---

Naar school met Salomo

Salomo wilde niet aan zijn regeringsperiode beginnen zonder de HEERE. Daarom bad hij om een wijs hart. De HEERE gaf wat hij vroeg en hij kreeg er nog meer bij. Dezelfde wijsheid hebben ouders en kinderen ook nu nodig aan het begin van een nieuw cursusjaar. Op de website vind je het volgende materiaal dat geschikt is om te gebruiken aan het begin van een nieuw schooljaar (de gekleurde woorden bevatten een link):

1. Een achtergrondartikel voor ouders met tips rond 'Weer naar school'.

2. Een gezinsmoment 'Weer naar school' voor kinderen van 4-10 jaar 'De zegen van de Heere' en voor kinderen van 8-14 jaar 'Leren van mieren'.

3. Een bouwplaat (6-10 jaar) van een huis met woorden van Salomo uit Psalm 127 'Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan' om kinderen te leren dat we in het (school)werk afhankelijk zijn van de zegen van de Heere.

Nieuw toegevoegd is:

1. Een Bijbelleesrooster 'Naar school met Salomo' met voor tien dagen aan het einde van de zomervakantie of aan het begin van het schooljaar een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg om daarbij voor te lezen en een aantal vragen om te bespreken (4-14 jaar). 

2. Een kleur- en knutselplaat 'Gevouwen handen' (4-11 jaar) om te wijzen op de noodzaak van het gebed bij het begin van een nieuw schooljaar.

3. Een Bijbelse kijktafel 'Nieuw Schooljaar' waarop je de gevouwen handen een plekje kunt geven (zie afbeelding) met de Bijbelteksten om te leren: 'Geef mij een verstandig hart' (1 Koningen 3) en 'Maak mij verstandig naar Uw Woord' (Psalm 119).

4. Een deurhanger (8-14 jaar) waarmee stilte wordt gevraagd om ongestoord huiswerk te kunnen maken en leren.

Het schoolleven vraagt - net als het gezinsleven - Bijbelse omgangsvormen. In de Bijbel vind je daar veel aanwijzingen voor. Om dit thema aan het begin van het nieuwe schooljaar met kinderen te behandelen, is een serie gezinsmomenten over 'Omgaan met anderen' op de website geplaatst, met daarbij een kleurplaat van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (3-10 jaar):

1. Gezinsmoment 'Allemaal anders' (4-12 jaar): over de verschillen tussen mensen en de bedoeling van de Schepper daarmee. 

2. Gezinsmoment 'Zorg voor elkaar, elke dag in het jaar' (4-12 jaar): over het elkaar tot een hand en een voet zijn in het dagelijkse leven.

3. Gezinsmoment 'Luister naar de grenzen en wensen van andere mensen' (6-12 jaar). Het spreekwoord zegt: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet' (grenzen). De Bijbel zegt: 'Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo' (wensen). Wat betekent dit voor het omgaan met elkaar op school en thuis?

Deze drie Gezinsmomenten zijn als serie, maar ook los van elkaar te houden. Zou je wel willen dat meer klasgenoten van je kind(eren) deze omgangsvormen vanuit Gods Woord horen, wijs dan andere ouders of de leerkracht op deze Gouden Gezinsmomenten. Ze zijn niet alleen geschikt voor het gezin, maar ook voor school en het kerkelijke jeugdwerk.

---

Uitwisselen

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind september. Heb je een thema dat je graag behandeld wilt zien? Of een vraag naar aanleiding van het materiaal? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat dit meegenomen kan worden in de volgende nieuwsbrief.

---

Tenslotte

Edward Lawrence, een dominee uit de zeventiende eeuw, schrijft treffende dingen - zeker ook voor deze tijd - in een brief aan kinderen over hun omgang met anderen: 'Wees ootmoedig tegenover hen die trots zijn, zachtmoedig tegenover hen die boos zijn en liefdevol tegenover hen die kwaadwillig zijn, zodat zij vermaand worden door jouw genaden en zodat jij je niet laat bevuilen door hun zonden. Span je ervoor in om iedereen tot zegen te zijn. Laat mensen in jou reden zien om God lief te hebben en te prijzen. Verdraag het als je kwalijk wordt behandeld, maar behandel zelf niemand kwalijk. Doe alles wat in je is om iedereen heilig en gelukkig te maken, maar maak niemand zondig, boos of bedroefd. Vergeef altijd alles, maar laat het niet nodig zijn dat iemand jou iets vergeeft. Wek de liefde van anderen op, maar geef hen door jouw zonden geen reden om geduld te oefenen. Geef iedereen reden om God voor jou te danken, maar zorg ervoor dat niemand reden heeft om te wensen dat hij je nooit gekend had'.