Header

Zomernieuwsbrief: De Bijbel in het dagelijkse leven

Maak in Gods Woord hun gang en treden vast. Zo zou je de opvoedingsopdracht van ouders naar hun kinderen wel kunnen samenvatten. De zomervakantie biedt extra tijd en gelegenheid om met je kinderen rond Gods Woord bezig te zijn. Het ene gezin neemt extra tijd voor Bijbelstudie, het andere gezin probeert door Gezinsmomenten de Bijbel aan de kinderharten te leggen. Moeder Inge schrijft: 'In de (zomer)vakantie vind ik het fijn om de kinderen (een deel van) Bijbelhoofdstukken uit hun hoofd te laten leren. In een vorige vakantie leerden we met elkaar bijvoorbeeld Psalm 128'. En ze vraagt: 'Heeft u tips of heeft u een roostertje welke Bijbelhoofdstukken we onze kinderen goed kunnen laten leren?' Deze nieuwsbrief geeft antwoord op deze vraag en geeft handreikingen om Gods Woord in deze vakantieweken vaker te openen dan alleen bij de maaltijden en de Bijbel te betrekken bij het dagelijkse leven.

---

De Bijbel erbij

De Bijbel bevat niet alleen alles wat nodig is voor het hart, maar ook voor het dagelijkse leven. Het is belangrijk om Gods Woord bij het dagelijkse leven te betrekken, niet in het minst om de kinderen te laten merken dat er eenheid is tussen leer en leven. Het volgende materiaal is op de website geplaatst om Gods Woord ter sprake te brengen tijdens wandelingen, dagjes uit, in caravan of vakantiewoning of gewoon thuis aan de keukentafel (de gekleurde woorden bevatten een link):

1. Rond zomervakantiethema's zijn de volgende nieuwe korte Gezinsmomenten op de website geplaatst:

a) Een gezinsmoment die te houden is na een bezoek aan een kasteel: Kijken in een kasteel (4-14 jaar). Hierbij leer je kinderen meer over wat het zeggen wil dat de HEERE in de Bijbel Toevlucht, Burcht en Hoog Vertrek wordt genoemd (Psalm 18 bijvoorbeeld). Woorden die verband houden met ons woord 'kasteel'. Deze kleurplaat is daarbij te gebruiken.

b) Een gezinsmoment die te houden is na een bezoek aan een doolhof (maisdoolhof bijvoorbeeld): Dwalen door een doolhof (4-14 jaar). Hierbij leer je kinderen meer over hun weg door het leven. Ook deze doolhofpuzzelplaat is daarbij te gebruiken. Bij dit thema is ook een Bijbelse kijktafel gemaakt om kinderen Psalm 25:4 te leren (en erover in gesprek te gaan): 'HEERE! Maak mij Uw wegen bekend; leer mij Uw paden' (zie foto). Deze kijktafel is ook bij andere Bijbelteksten te gebruiken, zoals Spreuken 10:11 en Psalm 119:33.

c) Een gezinsmoment die te houden is tijdens een vakantie in de bergen: Bergen bewonderen (3-13 jaar). Psalm 125 zegt: 'Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de HEERE rondom Zijn volk'. Wat betekent dat? Deze kleurplaat is daarbij te gebruiken. 

d) Sommige kinderen komen met name in vakantieweken in aanraking met onkerkelijke kinderen. Het is belangrijk dat zij zich niet schamen voor de Heere en Zijn dienst. In dit gezinsmoment sta je daar met je kinderen bij stil: Schaam je (niet)! (6-16 jaar). Wat zegt de Bijbel over wanneer je je wel moet schamen en wanneer niet?

2. Vanuit vorige jaren staan er Gezinsmomenten op de website rond de volgende vakantiethema's:

a) Over tijdsbesteding in de vakantie: hoe vul je een vakantiedag (6-16 jr)?

b) Onderwijs onderweg (naar aanleiding van een autorit naar de vakantiebestemming): je leven is ook een reis (4-14 jr).

c) Ik ga op reis en ik neem mee... (4-14 jr). Wat heb je voor je levensreis nodig? 

d) Bij het logeren in een tent (6-16 jr): nadenken over pelgrim zijn op deze wereld.

Ben je op zoek naar kant en klaar materiaal om Bijbelstudie te doen in je gezin, kijk dan eens naar de volgende boeken. Voor gezinnen met tieners is het behandelen van het Spreukenboek onmisbaar omdat Salomo precies die dingen beschrijft waar jongeren nu ook mee in aanraking komen. Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is het mooi om na te denken over de levensreis met behulp van Wijzer... op weg naar de wederkomst

---

 

Uitwisselen: Bijbelgedeelten leren

Hartelijk dank voor alle reacties naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief. Voor nu heeft dit geleid tot een artikel over Bijbelhoofdstukken leren met je kinderen. Hoe leer je je kinderen Bijbelgedeelten? Hoe ga je daarbij te werk? Welke gedeelten lenen zich hiervoor? Deze en dergelijke vragen worden in dit artikel beantwoord.

Naar aanleiding van het materiaal rond 'de vrucht van de Geest' is de vraag gesteld om aanvullend materiaal waarin elk onderdeel van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) afzonderlijk wordt behandeld. Daarvoor is dit Bijbelleesrooster geschreven. Je vindt een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg om daarbij te lezen en een aantal vragen die als hulpmiddel dienen om met je kinderen in gesprek te gaan.

Heb je zelf ook een thema dat je graag eens behandeld wilt zien? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat dit meegenomen kan worden in de volgende nieuwsbrief.  

---

Tenslotte

Koelman geeft in zijn boek 'De plichten der ouders' in het kader van het thema van deze nieuwsbrief aan ouders het volgende advies: 'Spreek veel met uw kinderen over de Heilige Schrift, en laat hun zien hoe goddelijk, hoe heerlijk, hoe krachtig Die is; en wat een grote weldaad het is dat God ons Zijn Woord in handen gegeven heeft. (…) Spreek daarover met hen en pas het op hun hart en leven toe'.  

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind augustus. Een goede vakantieperiode toegewenst!