Header

Nieuwsbrief 24: Van zaad naar vrucht

In de natuur zie je het gebeuren. Dat wat gezaaid is, groeit uit tot planten die vruchten geven. Het is de Heilige Geest Die in de schepping alles weer doet groeien en bloeien (Psalm 104). Maar Hij zorgt ook dat het zaad van Gods Woord in het hart ontkiemt, dat het geloof geplant wordt en dat er vruchten in het leven zijn. In deze nieuwsbrief vind je handreikingen om hier met je kinderen over na te denken en over in gesprek te gaan. 

---

Het werk van de Heilige Geest

Mogelijk heb je een moestuin(tje) of een paar potten met tuinkruiden, aardbeien of iets dergelijks in of rond het huis staan. Het groeien van deze planten leert jongeren en ouderen meer over het werk van de Heilige Geest. De Bijbel spreekt over het Woord dat gezaaid wordt, het geloof dat geplant wordt (en versterkt door de sacramenten) en de vrucht van de Geest. Het volgende materiaal is op de website geplaatst (de gekleurde woorden bevatten een link):

1. Een kleurplaat (3-11 jaar) van de gelijkenis van het zaad (MattheĆ¼s 13, Markus 4 en Lukas 8) en een kleurplaat (3-10 jaar) over wat zichtbaar wordt in het leven wanneer het Zaad van Gods Woord in het hart ontkiemt: de vrucht van de Geest (Galaten 5).

2. Een serie gezinsmomenten (3-13 jaar) over het werk van de Heilige Geest: het Zaad van het Woord, de plant van het geloof en de vrucht van de Geest

3. Het gezinsmoment 'De plant van het geloof' is te gebruiken om met je kinderen in gesprek te gaan over de sacramenten in de kerk (zoals een stokje bij de plant bedoeld is om het plantje sterker te maken en te laten groeien, zo is het sacrament (Doop en Avondmaal) een middel dat God geeft om de plant van het geloof te versterken).

4. In de kerk wordt weleens gezegd dat je de vrucht van de Geest kunt zien aan je gelaat, gewaad, praat en daad. De volgende gezinsmomenten kunnen je helpen om dit met je kinderen uit te werken:

a. Kleding als kenmerk (gewaad)

b. Je tong, een vuur? (gepraat)

c. In dienst van koning Jezus (al eerder geplaatst - daad)

5. Een Bijbelse kijktafel (zie afbeelding) over het werk van de Heilige Geest: 'Van Zaad naar Vrucht' vanuit de gelijkenis van het zaad (Lukas 8 vers 11 en 15).

Op D.V. 17 juni is het Vaderdag. Je hoeft niet mee te doen met alle commercie rond zo'n dag, maar je kunt de gelegenheid wel aangrijpen om met je kinderen na te gaan wat de Bijbel over het vaderschap zegt. Op de website vind je een achtergrondartikel voor een Bijbelse invulling van Vaderdag en een Gezinsmoment rond Psalm 78 waarin vader opgeroepen wordt om Gods Woord aan het nageslacht over te dragen.

Duizenden basisschoolleerlingen zullen de komende maand de basisschool verlaten en de overstap naar het Voortgezet Onderwijs maken. Je vindt op de website een achtergrondartikel met handreikingen om de basisschoolperiode op een goede manier af te sluiten en de nieuwe periode voor te bereiden. Er wordt ook een overzicht gegeven van (dag)boekjes die in deze periode te gebruiken zijn.

---

Uitwisselen

Hartelijk dank voor alle reacties rond het thema 'schepping' naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief. Na de zomervakantie hopen we erop terug te komen en nieuw materiaal rond dit thema te plaatsen.

Verschillende gezinnen die Gezinsmomenten houden, werken in de zomermaanden graag met een serie. Vorig jaar is daarvoor een serie over de zaligsprekingen op de website geplaatst. Het jaar daarvoor over 'onderweg zijn' en 'de levensreis'. Rond welk thema heb je zelf weleens een serie gehouden? Over welk thema zou je in de zomervakantie graag een serie willen houden? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat dit meegenomen kan worden in de volgende nieuwsbrief.  

---

Tenslotte

Wie met kinderen stilstaat bij thema's als geloof en bekering voelt de eigen onmogelijkheid. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Hij zegt: 'Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn' (Jeremia 31). Wilhelmus a Brakel schrijft dat God dit zegt om de zondaar te lokken. 'God openbaart Zijn genade, goedheid, wijsheid, rechtvaardigheid, macht en dergelijke meer om uit liefde de mens tot de zaligheid te brengen. Wie zou daar dan niet graag een voorwerp van zijn? (...) Het verbond der genade wordt voorgesteld met het doel om er begeerte toe te krijgen om er in over te gaan'.  

De volgende nieuwsbrief is voor de zomermaanden juli en augustus en verschijnt D.V. in de laatste week van juni.