Header

Nieuwsbrief 22: Bouwstenen voor heilsfeiten

Met het oog op het komende Paasfeest, de Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest is het belangrijk om met kinderen stil te staan bij de Goddelijke Drie-eenheid. Beseffen je kinderen dat er één God is Die bestaat in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Als ze dit weten, zullen ze -menselijkerwijs gesproken- de Bijbelgedeelten en preken rond de aanstaande heilsfeiten beter begrijpen. Je vindt in deze nieuwsbrief materiaal om met kinderen in gesprek te gaan over de Drie-eenheid. Daarnaast vind je verwijzingen naar materiaal voor de aanstaande Goede Vrijdag, het Paasfeest en de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. 

---

Drie-eenheid, Goede Vrijdag, Paasfeest

Op Goede Vrijdag stierf God de Zoon aan het kruis op Golgotha. Op Paasmorgen wekte God de Vader Hem op uit de dood. Kennis van de drie Personen in God is belangrijk om de heilsfeiten te kunnen bevatten. Wat weten onze kinderen ervan? Hoe praat je met hen over dit onderwerp? Zijn er voorbeelden om dit uit te leggen? 

Het volgende materiaal rond het thema Drie-eenheid is op de website geplaatst (de gekleurde woorden bevatten een link):

1. Een kleurplaat (3-12 jaar) over het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest aan de hand van de zogenoemde 'drieling-gelijkenis' (zie foto).

2. Een achtergrondartikel met informatie wat je kunt lezen met je kinderen bij het gesprek over de Drie-eenheid, of je voorbeelden uit de natuur kunt gebruiken en handreikingen hoe je er met kinderen over kunt spreken of zingen.

3. Een gezinsmoment (3-16 jaar) om met kinderen al doende in gesprek te gaan over de Drie-eenheid van God.

4. Een Bijbelse kijktafel aan de hand waarvan je met elkaar 1 Johannes 5 vers 7 kunt leren: 'Want Drie zijn er Die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord [=de Zoon] en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén'.

Met het oog op de aanstaande Goede Vrijdag en het Paasfeest vind je hieronder een overzicht van eerder gepubliceerd materiaal op de website:

1. Via de tag Goede Vrijdag vind je een Gezinsmoment over Goede Vrijdag als Betaaldag van de Kerk (4-14 jaar), een kleur- en doeplaat over de zeven kruiswoorden (5-12 jaar) en een kleurplaat voor Goede Vrijdag (3-12 jaar).

2. Via de tag Paasfeest kom je bij een achtergrondartikel over hoe je concreet in je gezin bij dit heilsfeit kunt stilstaan, een Gezinsmoment over de betekenis van het Paasfeest (4-16 jaar), een Bijbelse kijktafel om de tekst 'Ik ben de Opstanding en het Leven' te leren en een kleurplaat voor Paasfeest (3-10 jaar)

Het volk van Israël telde vanaf het Paasfeest vijftig dagen naar het Pinksterfeest: 'En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd...' Het is heel waardevol om als gezin mee te tellen:

1. Dit kan door elke dag in deze Vijftigdagentijd een gedeelte te behandelen uit het gezinsdagboek dat tegelijk een gezins-doe-boek is: Wijzer - op weg naar het Pinksterfeest. Een vijftigdagenkalender is hierbij ingesloten.

2. Via de tag Van Pasen naar Pinksteren vind je verder: een achtergrondartikel met suggesties voor de Vijftigdagentijd, een Gezinsmoment (4-14 jaar), een telplaat voor jonge kinderen (3-10 jaar) en een woordzoeker voor oudere kinderen (6-12 jaar).

---

Uitwisselen

Heb je materiaal gemaakt of gebruikt bij de huisgodsdienst waar ook andere ouders hun voordeel mee kunnen doen? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl . Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet zijn. 

---

Tenslotte

Is de Drie-eenheid in God of de betekenis van de heilsfeiten niet een te moeilijk onderwerp voor kinderen? J.C. Ryle schrijft in zijn boekje 'Plichten der ouders': ‘Deins er niet voor terug uw kinderen een leerstuk voor te houden. U hoeft u niet in te beelden, dat de grondbeginselen van het christendom voor kinderen onbegrijpelijk zijn. Kinderen begrijpen veel meer van de Bijbel dan wij geneigd zijn te veronderstellen. Vertel hen ervan en u zult het merken! Ik vermoed dat wij er geen idee van hebben hoeveel een kind in zich op kan nemen van de lengte en breedte van het heerlijk Evangelie. Ze begrijpen veel meer van deze zaken dan wij denken. Vul hun geweten met de Heilige Schrift. Laat het Woord rijkelijk in hen wonen!’ 

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind april: in de week voor de meivakantie.