Header

Nieuwsbrief 20: Heilig Avondmaal

'Ik ging op zoek naar materiaal om met de kinderen stil te staan bij het Heilig Avondmaal, maar kon eigenlijk niets vinden. Is het mogelijk om rond dit onderwerp materiaal op jullie site te zetten?' Deze prachtige vraag kwam van verschillende kanten binnen en is aanleiding voor deze nieuwsbrief. Je vindt materiaal dat te gebruiken is bij de voorbereiding op en rond de bediening van het Heilig Avondmaal. In verband met de aanstaande voorjaarsvakantie vind je ook een overzicht van materiaal rond het thema 'Voorjaar'.

---

Brood en wijn

Op gezette tijden wordt in de kerk het Heilig Avondmaal gehouden. Het is niet eenvoudig om de betekenis van het Heilig Avondmaal aan kinderen uit te leggen. Het is wel wezenlijk om het te proberen. Er kunnen bij kinderen gemakkelijk verkeerde beelden en gedachten over ontstaan. En soms sta je ook weer versteld hoe goed ze begrijpen waar het om gaat. 

Het volgende materiaal is op de website geplaatst (de gekleurde woorden bevatten een link):

1. Een Bijbelleesrooster voor het gezin voor de week van voorbereiding en de Avondmaalszondag. Je vindt een te lezen Bijbelgedeelte, een klein stukje uitleg erbij en een aantal vragen om met elkaar te bespreken.

2. Puzzels voor kinderen van 8-14 jaar om op de voorbereidingszondag of de Avondmaalszondag met dit onderwerp bezig te zijn. 

3. Een kleurplaat voor kinderen van 3-10 jaar (zie afbeelding). Ze kunnen zelf brood op de schaal en wijn in de bekers tekenen en een Bijbelgedeelte en psalmversjes op de psalmborden zetten. Van het raam kan een glas-in-lood raam gemaakt worden.

4. Een Bijbelse kijktafel met een aantal teksten uit Johannes 6 waar de Heere Jezus Zichzelf het Brood des Levens noemt. 

5. Een overzicht van (voor)leesboeken die aan kinderen de betekenis van het Heilig Avondmaal uitleggen.

6. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) waarin vanuit artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt uitgelegd dat het Heilig Avondmaal geestelijke voeding voor Gods kinderen is. 

Met het oog op de aanstaande voorjaarsvakantie vind je hieronder een overzicht van materiaal dat daarbij aansluit. Aan het al bestaande materiaal zijn twee gezinsmomenten toegevoegd over de lessen van Agur uit de natuur (Spreuken 30): leren van mieren en konijnen. Binnenkort zullen ook de spin en de sprinkhaan volgen.

1. Een Gezinsmoment Voorjaar naar aanleiding van een voorjaarswandeling: 'Leren van de lente'. De Heere Jezus trekt vanuit de tekenen van de lente lijnen naar de tekenen van de tijd (MattheĆ¼s 24). 

2. Een Bijbelse kijktafel Voorjaar.

3. Een kleurplaat Voorjaar (3-10 jaar).

4. Een Gezinsmoment over de mieren (4-12 jaar) en een Gezinsmoment over de konijnen (4-12 jaar) vanuit Spreuken 30. 

---

Uitwisselen

Heb je zelf een thema waar je graag materiaal voor zou hebben? Of heb je zelf materiaal gemaakt rond een thema waar ook andere ouders hun voordeel mee kunnen doen? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl . Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet zijn. Is je materiaal geschikt om te plaatsen, dan ontvang je als dank een boek. 

---

Tenslotte

'Smaakt en ziet dat de HEERE goed is', zegt David in Psalm 34. Dat is een treffende samenvatting van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Kinderen vragen weleens wat zij in de kerk doen als ze niet aan het Heilig Avondmaal mogen. In Lerenderwijs - de Heidelbergse Catechismus voor kinderen wordt dat bij de behandeling van de Zondagen over het Heilig Avondmaal als volgt uitgelegd: 'Stel je voor dat jij tijdens de maaltijd in het paleis bij koning Willem-Alexander een kijkje mocht nemen. Je zou heel netjes doen en goed kijken en luisteren. Dat is in de kerk ook belangrijk als het Heilig Avondmaal gehouden wordt: eerbiedig kijken en luisteren. Bid dan maar met Psalm 103 vers 6: Geef dat mijn oog het goede aanschouw / Hetwelk Gij uit onbezweken trouw / Uw uitverkorenen toe wilt voegen / Opdat ik ook U mijn Rotssteen noem' / en delend in Uws volks genoegen / Mij met Uw erfdeel blij beroem'.'