Header

Nieuwsbrief 19: Bijbels vieren

'Wij willen graag aan het vieren van verjaardagen een meer Bijbelse inhoud geven. We hebben er over nagedacht, maar komen er niet goed uit. Hoe kun je dit doen?' Deze prachtige vraag van een moeder is aanleiding voor deze nieuwsbrief over Bijbels vieren. Over een paar dagen vieren we 'Oud en Nieuw'. Ook dat is belangrijk om Bijbels te doen. Maar hoe doe je dat? Ook daarvoor geeft het materiaal op de website handreikingen.

---

Een nieuw (levens)jaar

Op verschillende plaatsen in de Bijbel gaat het over het vieren van een verjaardag (Job 1 bijvoorbeeld). Ook op andere plaatsen zijn er aanknopingspunten te vinden voor het gedenken van je geboortedag (Psalm 139 bijvoorbeeld). Het volgende materiaal is op de website geplaatst om aan het vieren van verjaardagen een Bijbelse invulling te geven (de rode woorden bevatten een link):

1. Een achtergrondartikel voor ouders vanuit de Bijbelse gegevens over (verjaardag) vieren met suggesties om aan verjaardagen een Bijbelse inhoud te geven.

2. Een Gezinsmoment (5-15 jaar) over Bijbels vieren. Met suggesties voor een 'vierslinger' waarin je alle kerkelijke feestdagen en andere 'vierdagen' van het gezin op een rij zet. 

3. Een aantal Bijbelteksten die je een jarige mee kunt geven. Met daarbij een Bijbelmoment om als gezin na te denken over de betekenis van deze tekst.

4. Een Bijbelse kijktafel met een tekst voor de jarige uit Psalm 95: 'Laat ons knielen voor de HEERE Die ons gemaakt heeft'.

Voor de nieuwsbrieflezers die er dit jaar zijn bijgekomen, volgt hieronder een overzicht van het materiaal dat vorig jaar op de site is geplaatst voor de tijd van Oud en Nieuw.

1. Een achtergrondartikel over de jaarwisseling in Bijbels licht met handvatten voor ouders ten aanzien van de invulling van Oud en Nieuw.

2. Een Bijbelse kijktafel voor Oud en Nieuw.

3. Een Gezinsmoment voor de Oudejaarsavond (3-16 jaar).

4. Een Gezinsmoment voor Nieuwjaarsdag. Voor kinderen van 3-8 jaar over de eerste dag van het nieuwe jaar in het Oude Testament - de Dag van het Bazuingeklank. En voor kinderen van 8-16 jaar over Nieuwjaarspuzzel

5. Een kleurplaat over de Dag van het Bazuingeklank (3-8 jaar) en een nieuwjaarskaart om te kleuren en te versturen (6-12 jaar). 

Verder wijzen we je graag op het boek 'Wijzer - op weg naar de wederkomst' (8-16 jaar) dat heel geschikt is om vanaf Nieuwjaarsdag met de kinderen te gaan lezen, omdat dit begint met de Dag van het Bazuingeklank (de nieuwjaarsdag in het Oude Testament).

Zoek je nog een gezinsdagboek voor het nieuwe jaar? In dit artikel vind je een overzicht van gezinsdagboeken en informatie over het gebruik ervan. 

Recent verscheen een nieuw dagboek voor gezinnen over de Namen van de Heere Jezus: 'Hoe lieflijk is Uw Naam'. Het is een vervolg op 'Hoe heerlijk is Uw Naam' - een gezinsdagboek over de Namen van God. Beide gezinsdagboeken zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken. 

---

Uitwisselen

Heb je zelf goede ideeën om een verjaardag een Bijbelse invulling te geven? Geef het door zodat het op de website geplaatst kan worden. Moeder W. stuurde een foto van een Bijbelse kijktafel die in haar gezin gebruikt wordt bij een verjaardag. De tekst komt uit Psalm 103: 'Looft den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden'. Hartelijk dank voor het doorsturen!

Twee moeders hebben gevraagd om materiaal dat te gebruiken is rond het houden van het Heilig Avondmaal in de kerkelijke gemeente. In de volgende nieuwsbrief willen we daar aandacht aan geven. Heb je zelf een bepaald werkje gemaakt rond dit thema of een vorm gevonden om de betekenis van het Heilig Avondmaal te bespreken met je kinderen? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl . Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet zijn. Is je materiaal geschikt om te plaatsen, dan ontvang je als dank een boek. 

---

Tenslotte

Johannes Calvijn heeft over het vieren van verjaardagen eens gezegd: „De oude gewoonte om elk jaar de verjaardag te gedenken, als een gelegenheid tot vreugde, kan op zichzelf niet afgekeurd worden. Want deze dag, zo vaak hij weer aanbreekt, herinnert ons eraan dat wij God moeten dank zeggen, Die ons ter wereld bracht, en ons zoveel jaar reeds heeft toegestaan in haar te verkeren. Vervolgens herinnert deze dag ons eraan hoe ongepast en onbesteed wij de tijd, die God ons schonk, hebben laten voorbijgaan. En ten slotte herinnert deze dag ons eraan dat wij ons zouden toevertrouwen aan de hoede van diezelfde God, voor de rest van ons leven.” Een nieuw (levens)jaar Bijbels vieren is dus stil staan voor Gods aangezicht bij heden, verleden en toekomst.