Header

Nieuwsbrief 18: Adventsweken en Kerstfeest

D.V. aanstaande zondag is de eerste Adventszondag. De Adventsweken bieden veel aanknopingspunten voor de huisgodsdienst. Er is veel materiaal beschikbaar. Omdat het Kerstfeest dit jaar aansluitend aan de vierde Adventszondag valt (en de vierde Adventsweek dus nagenoeg ontbreekt), vraagt veel materiaal dat in omloop is om enige aanpassing. Reden voor www.bijbelsopvoeden.nl om materiaal te maken dat precies past bij het aantal dagen dat de Adventsweken telt.

---

De 'vervulde tijd' of 'volheid van de tijd'

De tijd van Kerstfeest wordt in Galaten 4 vers 4 'de volheid des tijds' genoemd. In dat licht zijn de eerste woorden van de Heere Jezus in Markus 1 treffend: 'De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen'. De 'vervulde tijd' of 'volheid van de tijd' is de tijd die door God bepaald en door de profeten voorzegd was (kanttekening). Het gaat dus om de tijd waaraan we in de Adventsweken en op het Kerstfeest denken. Het is heel mooi om juist in deze periode met behulp van een (zelfgemaakte) zandloper dit aan kinderen duidelijk te maken. Op de website is hiervoor het volgende materiaal geplaatst (de rode woorden bevatten een link):

1. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) met een Bijbelstudie voor het gezin naar aanleiding van Galaten 4:4 en 5 en een handleiding om zelf een zandloper te maken (maar je kunt natuurlijk ook gebruik maken van een kant-en-klare zandloper).

2. Een Adventskalender die je alleen nog maar hoeft te printen om te kunnen gebruiken. Je kunt kiezen uit twee varianten: één met kleurplaat voor jongere kinderen (3-10 jaar) of één met gedicht voor kinderen die kunnen lezen (6-12 jaar).

3. Een Bijbelse kijktafel met de teksten uit Galaten 4:4 en Markus 1:15.

Voor de nieuwsbrieflezers die er dit jaar zijn bijgekomen, volgt hieronder een overzicht van het materiaal voor de Adventsweken en het Kerstfeest dat vorig jaar op de site is geplaatst.

1. Een achtergrondartikel met handvatten voor ouders ten aanzien van de Adventsweken in het gezin.

2. Een achtergrondartikel voor ouders met handreikingen voor de invulling van het Kerstfeest in het gezin.

3. Een Bijbelse kijktafel Advent en Kerstfeest rond Namen van de Heere Jezus.

4. Een Gezinsmoment over wat Advent (3-14 jaar) betekent; met tips om zelf een Adventskalender te maken.

5. Een Gezinsmoment over de stamboom van de Heere Jezus (7-15 jaar).

6. Een kleurplaat voor de Adventsweken (3-8 jaar) en een kleurplaat voor Kerstfeest (8-11 jaar).

Verder wijzen we je graag op het boek 'Wijzer - op weg naar het Kerstfeest' (6-14 jaar) met behulp waarvan je met je kinderen elke dag in de Adventsweken bij een Bijbelgedeelte rond de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus stil kunt staan. Je vindt ook een overzicht met boeken die geschikt zijn voor jongere of oudere kinderen om in de Adventsweken te gebruiken.

Heb je al deze boeken eerdere jaren al gelezen? Dan is het misschien een idee om dit jaar in de Adventsweken te beginnen met een gezinsdagboek dat zojuist verschenen is en gaat over de Namen van de Heere Jezus.

---

Uitwisselen

Leuk dat een aantal moeders spontaan een foto gestuurd heeft van een werkje dat met de kinderen gemaakt is naar aanleiding van een bepaald Bijbelgedeelte. Zodra er een thema komt waarbij dit bruikbaar is, zullen we het voor alle ouders doorgeven.

Heb je zelf een bepaald thema met je kinderen uitgewerkt? Geef het door! Heb je tips of ideeën voor de website? Zoek je bepaald materiaal om met je kinderen te behandelen of zou je het fijn vinden als er aan een bepaald onderwerp aandacht wordt besteed? Laat het weten via info@bijbelsopvoeden.nl .

---

Tenslotte

In de maand december kan het zomaar gebeuren dat je opgeslokt wordt door allerlei bijeenkomsten en wat dat als voorbereiding met zich mee brengt. Doe er alles aan om in het gezin de levensbelangrijke inhoud centraal te houden. Ds. C.J. Meeuse verwoordt dit voor gezinnen in zijn berijming van de lofzang van Maria als volgt: 'Hoe heilig is Zijn Naam. Hoe heerlijk en bekwaam toont Hij barmhartigheden, tot 't laatste nageslacht dat 's Heeren vrees betracht, zoals hun vaders deden'.