Header

Nieuwsbrief 17: de zondag in het gezin

De maand november bevat veel aanknopingspunten voor de huisgodsdienst. Het is allereerst de maand van de Dankdag. En verder ook de maand van de voorbereidingen op de adventsweken en het Kerstfeest (daarover meer in de nieuwsbrief van volgende maand). Daarom is in deze nieuwsbrief gekozen voor een algemeen thema van iets dat wekelijks terugkeert: de zondag in het gezin.

---

De zondag vieren

Als de HEERE in Leviticus 23 aan de IsraĆ«lieten vertelt over 'Zijn gezette hoogtijden' [=Zijn feestdagen], begint hij bij de rustdag. De zondag is de belangrijkste dag van de week en daarom bedoeld als een wekelijks terugkerende feestdag. Ervaar je deze dag ook als een feestdag? En je kinderen? Hoe kun je de zondag als gezin vieren? Rond dergelijke vragen is het volgende materiaal op de website geplaatst (de rode woorden bevatten een link):

1. Een achtergrondartikel met handvatten voor ouders ten aanzien van een Bijbelse invulling van de zondag: de preek voorbereiden en verwerken, Bijbelse spellen, kleurplaten en werkboekjes voor de zondag en dergelijke.

2. Een serie van drie Gezinsmomenten (4-14 jaar)rond 'De zegen van de zondag' om met je kinderen in gesprek te gaan over de zondag als feestdag, rustdag en kerkdag.  

3. Een Bijbelse kijktafel rond Psalm 100 vers 2: 'Dient de HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang'.

4. Heb je de bouwplaat van de kerk nog niet gemaakt, dan is deze ook bij dit thema te gebruiken.  

5. Voor de Vereniging Zondagsrust is een lesbrief geschreven die heel bruikbaar is voor gezinnen. Al lezend, invullend en puzzelend leren kinderen nadenken over wat je op zondag doet en waarom. Ook leren ze waarom wij op zondag (en niet op zaterdag) naar de kerk gaan.

November is de maand van de Dankdag. Om met je kinderen bij de betekenis van Dankdag stil te staan, staat het volgende materiaal op de website: 

1. Een Bijbelse kijktafel Dankdag.

2. Een Gezinsmoment (3-16 jaar) over de betekenis van Dankdag.

3. Een achtergrondartikel voor ouders over het houden van Dankdag in het gezin.

4. Het boek 'Wijzer - op weg naar de wederkomst' behandelt het Loofhuttenfeest dat vergelijkbaar is met onze Dankdag en biedt daarom dagelijkse Bijbelstukjes voor de tijd rond Dankdag.

---

Uitwisselen

Heb je tips of ideeĆ«n voor de website? Zoek je bepaald materiaal om met je kinderen te behandelen of zou je het fijn vinden als er aan een bepaald onderwerp aandacht wordt besteed? Laat het weten via info@bijbelsopvoeden.nl .

Heb je zelf een bepaald thema met je kinderen uitgewerkt? Stel het beschikbaar voor andere ouders door het in te sturen naar info@bijbelsopvoeden.nl . Op deze wijze kunnen we elkaar tot een hand en voet zijn in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen. Wie materiaal (foto en een beschrijving) instuurt dat plaatsbaar is, ontvangt als dank een boek.

---

Tenslotte

De Bijbelse kijktafel heeft een tekst uit Psalm 100. Deze Psalm eindigt met een bemoediging en aansporing voor ouders door hen niet op zichzelf, niet op hun kinderen, maar op de HEERE te wijzen Die doorgaat met Zijn werk zolang de wereld bestaat: 'Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht'.