Header

Nieuwsbrief 16: de kerk en de Reformatie

1517-2017: 500 jaar Reformatie. Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk van Wittenberg hing. Op allerlei manieren wordt in Nederland en daarbuiten aandacht besteed aan Refo500. Maar hoe doe je dat met kinderen? En hoe trek je de lijn van toen naar nu? Dit thema staat centraal op de website www.bijbelsopvoeden.nl en in deze nieuwsbrief.

Heb je tips of ideeën voor de website? Zoek je bepaald materiaal om met je kinderen te behandelen of zou je het fijn vinden als er aan een bepaald onderwerp aandacht wordt besteed? Laat het weten via info@bijbelsopvoeden.nl

---

Reformatie herdenken

Oktober is de maand van de Reformatieherdenking. Zeker in dit jaar van Refo500. Op de website is het volgende materiaal geplaatst om met je kinderen over de Reformatie in gesprek te gaan en actief bezig te zijn rond dit thema (de rode woorden bevatten een link):

1. Een achtergrondartikel met informatie voor ouders rond het thema Reformatie. Met tips voor een dagje uit in de herfstvakantie gekoppeld aan dit thema, het Lutherlied en lesmateriaal dat ook in het gezin te gebruiken is.

2. De Reformatie heeft alles te maken met de kerk waar we elke zondag naar toe gaan. Je vindt een overzicht met boeken om met kinderen in gesprek te gaan over het thema kerk en een overzicht met (voor)leesboeken en kleurboeken rond het thema Reformatie

3. Een Gezinsmoment (6-16 jaar) waarin stil gestaan wordt bij de Lutherroos. Dit gezinsmoment is ook geschikt voor het kerkelijke jeugdwerk.

4. Negen korte gezinsmomenten (3-13 jaar) rond het thema kerk. Hierbij is deze bouwplaat  te gebruiken.  

5. Een Bijbelse kijktafel met betrekking tot Reformatieherdenking (zie foto).

Graag brengen we voor de nieuwe instappers ook het materiaal rond het thema Hervormingsdag dat vorig jaar rond deze tijd op de website is geplaatst nog even onder de aandacht: 

1. Een Bijbelse kijktafel Hervormingsdag rond 'Sola Scriptura' - 'het Woord alleen'.

2. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) Hervormingsdag.

3. Knutselwerkjes rond Hervormingsdag zoals het maken van een bladwijzer of  Bijbellegger en het kleuren van een kerkraam.

Oktober is ook de maand van de herfstvakantie. Zoek je zinvolle knutselwerkjes voor je kinderen om in de vakantie te doen? Kijk eens onder 'materiaal voor kinderen': een deurhanger, een Bijbels namenspel en dergelijke. Je vindt ook een Gezinsmoment naar aanleiding van een herfstwandeling.

---

Uitwisselen

De negen korte gezinsmomenten rond het thema kerk zijn tot stand gekomen dankzij materiaal dat Thamar en Johanna hebben ingestuurd. Zij hebben in hun gezinnen met de kinderen op een waardevolle manier bij deze thema's stil gestaan. Het is heel fijn dat zij dit voor alle ouders beschikbaar willen stellen. Namens alle ouders: hartelijk dank daarvoor!

Heb je zelf ook een thema met je kinderen uitgewerkt? Stel het beschikbaar voor andere ouders door het in te sturen naar info@bijbelsopvoeden.nl . Op deze wijze kunnen we elkaar tot een hand en voet zijn in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen. Wie materiaal (foto's en een beschrijving) instuurt dat plaatsbaar is, ontvangt als dank een boek.

---

Tenslotte

Er worden veel mooie dingen gezegd tijdens de Reformatieherdenkingen. Een citaat uit één van de bijeenkomsten dat van belang is voor opvoeders: 'Laten we als kinderen van de Reformatie geloven in de kracht van het Woord. Dat houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken, zo zong Luther'.