Header

Nieuwsbrief 15: nieuw schooljaar 2017

In de zomervakantie is de website uitgebreid. De Bijbelse kijktafels die tot voor kort onder de categorie 'Materiaal voor kinderen' stonden, zijn op verzoek van verschillende nieuwsbrieflezers in een aparte categorie gezet, waardoor ze beter te vinden zijn. En er is een categorie 'Boeken van anderen' toegevoegd. Deze categorie zal de komende tijd verder aangevuld worden. Op deze wijze hopen we nog beter dienstbaar te zijn aan ouders en opvoeders en handreikingen te kunnen geven voor huisgodsdienst en een Bijbelse opvoeding. Heb je tips of ideeën voor de website? Zoek je bepaald materiaal om met je kinderen te behandelen of zou je het fijn vinden als er aan een bepaald onderwerp aandacht wordt besteed? Laat het gerust weten via info@bijbelsopvoeden.nl

---

Nieuw schooljaar: je bent gedoopt

'Uit zorg over de toenemende belangstelling voor en praktijk van herdoop en geloofsdoop publiceert ds. D.W. Tuinier de brochure 'Kinderdoop Bijbels-evenwichtig verstaan'. (...) Hij constateert dat de rijkdom van de kinderdoop in de gereformeerde gezindte wordt veronachtzaamd.' Dit berichtte het Reformatorisch Dagblad aan het begin van de zomervakantie. Heb je zelf weleens met je kinderen stil gestaan bij de betekenis van de Heilige Doop? Veel ouders vinden dat niet eenvoudig. Het is ook niet eenvoudig. Vraag vijf predikanten uit de gereformeerde gezindte naar de betekenis van de Heilige Doop en de kans is groot dat je vijf verschillende antwoorden krijgt. Dit maakt het voor ouders verwarrend. Maar hoe moeilijk ook, het is van wezenlijk belang dat onze kinderen de betekenis van de Heilige Doop kennen. Daarom is er op de website materiaal geplaatst om met je kinderen in gesprek te gaan over en bezig te zijn met de betekenis van de kinderdoop (de rode woorden bevatten een link):

1. Een achtergrondartikel met informatie voor ouders over de betekenis van de Heilige Doop.

2. Een overzicht met boeken die te gebruiken zijn bij het gesprek over dit thema.

3. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) om kinderen meer te leren over de betekenis van de Heilige Doop voor hun hart: je hebt een voorsprong. Hierbij is een kleurplaat met Psalm 105:5 te gebruiken.

4. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) waarin stil gestaan wordt bij de betekenis van de Heilige Doop voor het leven: een hek om je leven. In aansluiting hierop is deze kleurplaat (3-11 jaar) te gebruiken.

5. Ook het Gezinsmoment (4-14 jaar) 'In dienst van Koning Jezus?' gaat over de betekenis van de Heilige Doop voor het leven. Bij dit Gezinsmoment hoort een knutselplaat

Deze Gezinsmomenten kunnen als serie, maar ook los van elkaar gehouden worden. De kleur- en knutselplaten kunnen ook los van de Gezinsmomenten gebruikt worden.

5. Een Bijbelse kijktafel rond de doopkaart van (één van) de kinderen.

Graag brengen we ook het materiaal dat aansluit bij het begin van een nieuw schooljaar nog even onder de aandacht. Onder de tag 'nieuw schooljaar' vind je op de website de volgende artikelen daarbij:

1. Een achtergrondartikel voor ouders met zeven tips voor het begin van het nieuwe schooljaar.

2. Een Gezinsmoment (8-14 jaar) waarin kinderen leren van de mieren (Spreuken) en een Gezinsmoment (4-10 jaar) waarin je aan kinderen duidelijk maakt vanuit Psalm 127:1 dat de zegen van de HEERE nodig is bij het nieuwe schooljaar. Bij dit gezinsmoment hoort een bouwplaat, die echter ook los te gebruiken is.

---

Uitwisselen: opvoedingsgroepen

In steeds meer kerkelijke gemeenten ontstaan opvoedingsgroepen waar ouders uit de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de opvoeding van hun kinderen. Met het oog op een nieuw seizoen vind je onder de categorie 'Opvoedingsgroepen' een overzicht van werkbladen en boeken die in opvoedingsgroepen te gebruiken zijn. Is er geen opvoedingsgroep in je gemeente? Dit artikel geeft handvatten hoe je zelf een opvoedingsgroep in je gemeente kunt opzetten.

Ook opvoedingsboeken die niet specifiek voor opvoedingsgroepen geschreven zijn, kunnen geschikt gemaakt worden voor gebruik in deze groepen. Dit is gebeurd voor het boekje 'Inscherpen' van ds. P. van Ruitenburg. Je vindt hier voor vijftien bijeenkomsten een overzicht van de te behandelen hoofdstukken, een Bijbelgedeelte om vooraf met elkaar te lezen, vragen bij het Bijbelgedeelte om te bespreken en vragen bij de hoofdstukken om met elkaar in gesprek te gaan.

Doe mee: help opvoedingsboekjes aanpassen voor gebruik in opvoedingsgroepen! Ben je zelf bij een opvoedingsgroep betrokken en heb je ook een algemeen opvoedingsboekje geschikt gemaakt voor gebruik? Geef je voorbereidingen door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat ook dit boek op de website geplaatst kan worden en ook andere opvoedingsgroepen er gebruik van kunnen maken.

Er wordt gewerkt aan vragen en Bijbelstudies bij het boek 'Ruimte door regels' van Sarina Brons-van der Wekken. Je kunt ze binnenkort op de website verwachten.

---

Tenslotte

Misschien zie je tegen de nieuwe schoolperiode op. Misschien zie je er naar uit. Hoe het ook is: alles wat je dagelijks nodig hebt, is bij de HEERE te krijgen. Paulus zegt dat Hij door Zijn Woord en Geest tot alle goed werk volmaakt wil toerusten (2 Timotheüs 3). Hij maakt vol vanuit Zijn volheid. Zit dan maar veel als Maria aan Zijn voeten (Lukas 10:38-42).