Header

Nieuwsbrief 14: zomervakantie 2017

De zomervakantie is een heel geschikt moment om stil te staan bij je opvoeding. Neem je kind(eren) in gedachten. Wat heeft het nodig in deze leeftijdsfase? Hoe ben je het achterliggende jaar bezig geweest en wat zijn aandachtspunten voor na de zomervakantie? Waar ben je tevreden over en wil je vasthouden en wat zou je willen veranderen? 

De achterliggende weken is opnieuw gebleken dat veel ouders nog niet bekend zijn met deze website. Geef de site eens door aan anderen! Ook zij ontvangen graag handreikingen voor de huisgodsdienst en een Bijbelse opvoeding. En zoek je zelf bepaald materiaal om met je kinderen te behandelen of zou je het fijn vinden als er aan een bepaald onderwerp aandacht wordt besteed, laat het gerust weten via info@bijbelsopvoeden.nl

---

Zomerserie: zaligsprekingen

'Graag zou ik met onze kinderen stil willen staan bij de zaligsprekingen. Hebben jullie daar materiaal voor? Ik heb al op een groot vel papier een berglandschap getekend, maar kom niet zoveel verder met de invulling'.  Deze prachtige vraag van moeder R. is de aanleiding van een zomerserie over geluk en de zaligsprekingen

Op de website is het volgende materiaal geplaatst om de zaligsprekingen uit de bergrede (Mattheüs 5:1-12) zo dicht mogelijk aan het hart van je kinderen te leggen (de rode woorden bevatten een link):

1. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) om kinderen meer te leren over wat geluk is. Dit eerste deel  is een inleiding op de zaligsprekingen: wanneer is iemand gelukkig?

2. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) waarin stil gestaan wordt bij de acht zaligsprekingen die de Heere Jezus doet. Zaligsprekingen deel 2: Zalig zijn de... Met een Bijbelleesrooster om desgewenst verspreid over acht dagen de zaligsprekingen te behandelen.

3. Een Gezinsmoment (4-16 jaar) om de zaligsprekingen in een breder verband te zetten: wie zo leeft, is het zout van de aarde en het licht van de wereld. Deel 3 in de serie zaligsprekingen: Zout & Licht.

4. Een kleurplaat (3-11 jaar) bij Mattheüs 5:13a en 14a: het zout der aarde en het licht der wereld. 

5. Een kleur- en knutselplaat (3-11 jaar) om te gebruiken bij het nadenken over de zaligsprekingen uit de bergrede.

6. Een Bijbelse kijktafel bij Mattheüs 5:13a en 14a: 'Gij zijt het zout der aarde' - 'Gij zijt het licht der wereld' (zie foto).

Graag brengen we ook de zomerserie van vorig jaar nog even onder de aandacht van nieuwe lezers: op (levens)reis. Onder de tag 'zomervakantie' vind je de volgende artikelen daarbij:

1. Een achtergrondartikel met vijf tips tegen zomerdips.

2. Vier Gouden Gezinsmomenten voor in de zomervakantie: Ik ga op reis en ik neem mee (3-14 jaar), vakantiedag vullen (6-16 jaar), wonen in een tent (6-16 jaar) en onderwijs onderweg (4-14 jaar).

---

Uitwisselen

De volgende nieuwsbrief zal D.V. eind augustus verschijnen. Heb je tips voor ouders met betrekking tot het begin van een nieuw schooljaar/opvoedingsjaar? Stuur deze dan tussen nu en twee weken in via info@bijbelsopvoeden.nl. Ze worden dan meegenomen in de volgende nieuwsbrief.

Moeder M. vraagt of iemand tips heeft om de viervoudige staat van de mens (bijvoorbeeld n.a.v. het boek 'De viervoudige staat' van Boston, of zoals dat ook voorkomt bij Watson) op kinderniveau te bespreken. Heb je daar ervaring mee, dan graag je reactie via bovengenoemd mailadres.

Op deze wijze kunnen we elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet zijn. Wie materiaal instuurt dat op de website geplaatst kan worden, ontvangt als dank een boek.

---

Vakantietip

Vaak staat buiten de vakantieperiode het gezinsleven onder tijdsdruk door school, werk en andere activiteiten. Juist in de vakantie is er tijd om met elkaar om te gaan; om op een ontspannen manier samen bezig te zijn, te wandelen, te praten... Dit maakt een gezin sterker. Wat is het daarbij belangrijk om juist in de vakantie tijd vrij te maken om met elkaar van gedachten te wisselen over het leven in deze tijd in Bijbels licht en over de dingen van de eeuwigheid. Neem extra tijd voor het Bijbellezen na de maaltijd of voor een gezamenlijke dagsluiting. Tip om te lezen met jongeren van 12-18 jaar: het Spreukenboek, bijvoorbeeld met behulp van Spreken over Spreuken. Tip om te lezen met kinderen van 8-12 jaar: een brief van Paulus, bijvoorbeeld met behulp van Brieven voor jou. Laat ook aan de tijdsbesteding in de vakantie duidelijk worden dat het leven in eeuwigheidperspectief staat.

Een goede vakantie toegewenst!