Header

Nieuwsbrief 13: juni 2017

Nu de website een jaar bestaat, is het fijn om te merken dat het materiaal in een behoefte voorziet. Ben je op zoek naar materiaal rond een bepaald thema of zou je het fijn vinden als er aan een bepaald onderwerp aandacht wordt besteed, laat het gerust weten via info@bijbelsopvoeden.nl

---

Hemelvaartsdag en Pinksterfeest

'En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd...' (Handelingen 2:1). Tel je de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren met je kinderen mee? Dan zullen ze het woord vervuld begrijpen. De ketting, de vijftigdagenkalender (of wat je ook gebruikt bij het tellen, zie vorige nieuwsbrief) is op de Pinksterdag helemaal vol: de dagen zijn vervuld. De Heilige Geest kon pas komen toen de Heere Jezus naar de hemel gegaan was. Daarom is er niet alleen een nauwe verbinding tussen Pasen en Pinksteren, maar ook tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Op de website is het volgende materiaal geplaatst om de betekenis van deze heilsfeiten zo dicht mogelijk aan het hart van je kinderen te leggen (de rode woorden bevatten een link):

1. Een Gezinsmoment (6-16 jaar) om kinderen aan de hand van Bevrijdingsdag meer te leren over de betekenis van Hemelvaartsdag vanuit Psalm 68.

2. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) om de nauwe verbinding tussen Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest aan kinderen uit te leggen.

3. Een Gezinsmoment (3-13 jaar) om de betekenis van het Pinksterfeest met concrete elementen (de blaasbloemen van de paardenbloem of een windmolen met wereldkaart) dicht bij kinderen te brengen.

4. Een achtergrondartikel met suggesties om de betekenis van Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest aan kinderen duidelijk te maken. 

5. Een Bijbelse kijktafel voor Hemelvaartsdag naar aanleiding van Johannes 8:36.

6. Een Bijbelse kijktafel voor het Pinksterfeest (zie foto).

7. Een Bijbelse kleurplaat over Hemelvaartsdag (3-10 jaar) en over het Pinksterfeest (3-10 jaar).

---

Uitwisselen: tip

Naar aanleiding van een vraag van moeder R. zal de nieuwsbrief van juli/augustus gaan over 'gelukkig zijn' en de zaligsprekingen. Een mooi thema voor de zomervakantie! Heb je met je kinderen weleens stil gestaan bij de zaligsprekingen? Heb je tips of idee├źn voor andere ouders? Stuur deze dan tussen nu en twee weken in via info@bijbelsopvoeden.nl. Ze worden dan meegenomen in de volgende nieuwsbrief. Op deze wijze kunnen we elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet zijn. Wie materiaal instuurt dat op de website geplaatst kan worden, ontvangt als dank een boek.

---

Tenslotte

Vorige week bogen zo'n dertig ouders zich over Deuteronomium 6 aan het begin van een opvoedingsavond over het thema 'Gods Woord in het gezin': 'En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken... Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand; en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven'. Matthew Henry schrijft: 'Voor de Joden is dit bevel naar de letter verplichtend, voor ons naar de bedoeling, namelijk dat wij door alle mogelijke middelen bekend moeten worden met Gods Woord'. In de kanttekeningen staat: 'Gij zult alle middelen gebruiken om Gods Woord in gedachten te houden en je kinderen voor ogen te stellen om daarnaar te leven'. Onderwijzend!