Header

Nieuwsbrief 11: april 2017

De website www.bijbelsopvoeden.nl bestaat één jaar. Veel ouders hebben de weg naar deze website gevonden. Fam. K. mailde: 'Wij zijn erg verblijd dat we er door iemand op werden geattendeerd. Steeds was het zoeken naar juiste handvatten qua huisgodsdienst en materialen, en zie, de Heere voorziet!' Erg fijn om te horen. Aarzel daarom niet om anderen op deze website te attenderen.

---

Nieuw leven (voorjaar en Pasen)

Het vieren van de lente, de paashaas en paaseieren. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders vooral aan dergelijke dingen denken bij het Paasfeest. Ongemerkt worden onze kinderen daardoor beïnvloed. Daarom is het zo belangrijk om in het gezin de werkelijke betekenis van Paasfeest aan het hart van kinderen te leggen. Tegelijkertijd is dat niet eenvoudig. Want hoe leg je zulke diepe dingen eenvoudig aan kinderen uit? 

Een aantal handreikingen daarvoor zijn op de website geplaatst (de rode woorden bevatten een link): 

1. Een Gezinsmoment (4-16 jaar) voor de tijd rond het Paasfeest over de Heere Jezus als de Opstanding en het Leven vanuit Johannes 11 vers 25.

2. Een Bijbelse kijktafel met bovengenoemde tekst (zie foto).

3. Een achtergrondartikel met een aantal handreikingen (waaronder een Bijbelstudie en lied 'Van Pascha naar Paasfeest') voor het houden van Paasfeest in het gezin.

4. Een kleurplaat (3-10 jaar) van de vrouwen bij het lege graf.

Deze tijd van het jaar biedt ook mogelijkheden om stil te staan bij de lessen van de lente die de Bijbel geeft. Ook daarvoor vind je materiaal op de site:

1. Een Gezinsmoment (3-13 jaar) om te leren van de lente vanuit Genesis 8 vers 22 en Mattheüs 24 vers 32-33.

2. Een Bijbelse kijktafel met (één van) bovengenoemde teksten.

3. Een kleurplaat (3-10 jaar) die aansluit bij de lente.

Deze nieuwsbrief verschijnt nog in de lijdensweken. In de vorige nieuwsbrief is materiaal voor de Lijdensweken belicht. Zoek je nog iets voor de invulling van de Goede Vrijdag? Hier heb je de links naar: een kleurplaat, een knutselplaat en een Gouden Gezinsmoment.

---

Uitwisselen: tip

Stuur tips of ideeën voor andere ouders naar info@bijbelsopvoeden.nl, zodat we elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet kunnen zijn. Wie iets instuurt wat op de website geplaatst kan worden, ontvangt als dank een boek.

Tip van moeder H.: 'Ik zag dat je bij de Albert Heijn weer moestuinpotjes krijgt bij je boodschappen. Je kunt verschillende Bijbelse lessen met behulp van die moestuinpotjes aan je kinderen doorgeven. Ze zijn bijvoorbeeld heel goed bruikbaar bij het Gezinsmoment Lijdensweken of bij de Bijbelse kijktafel Lijdensweken van deze website'.

---

Tenslotte

Na het Paasfeest telden de kinderen in Israël met hun ouders vijftig dagen tot het Pinksterfeest. Het is leerzaam om dit ook nu met de kinderen te doen. Het is zo bijzonder hoe precies op de datum van de oudtestamentische feesten de nieuwtestamentische vervulling plaatsvindt. Daar liggen ontzettend rijke lessen in. Zoek je kant en klaar materiaal om de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren te tellen en de inhoud ervan te overdenken, lees dan met je kinderen het boek Wijzer... op weg naar het Pinksterfeest.

Een citaat eruit: 'Het Paasfeest en het Pinksterfeest zijn met elkaar verbonden door vijftig dagen. Wat voor het volk van Israël met Pascha begon (de uittocht uit Egypte), wordt op de vijftigste dag afgerond (de wetgeving bij de Sinaï). Wat voor het volk van Israël in het beloofde land Kanaän op Pascha begon (de gersteoogst), wordt op de vijftigste dag afgerond (het wekenfeest of Pinksterfeest: de gersteoogst en tarweoogst zijn klaar). Wat in het Nieuwe Testament op Pasen begon (de Heere Jezus stond op om nieuw leven te kunnen geven), wordt op Pinksteren afgerond (de Heilige Geest is gekomen om het nieuwe leven aan mensen te geven). Pasen en Pinksteren hebben dus alles met elkaar te maken'.