Header

Nieuwsbrief 10: maart 2017

Fijn dat je de weg naar deze website hebt gevonden. Er zijn nog veel ouders die deze website niet kennen en die er wel iets aan zouden kunnen hebben bij de huisgodsdienst en een Bijbelse opvoeding. Misschien wil je mensen uit je omgeving, familie of kennissenkring op het bestaan van deze website wijzen. 

---

Lijdensweken en Biddag

Aanstaande zondag - D.V. 26 februari - is de eerste lijdenszondag. De nieuwsbrief van maart verschijnt daarom al deze week en gaat over materiaal dat gebruikt kan worden in de lijdensweken om de betekenis ervan zo dicht mogelijk aan het kinderhart te leggen. 

Wil je elke dag even stilstaan bij de Lijdensweken en met de kinderen toeleven naar Goede Vrijdag en Paasfeest, lees dan samen met hen het boek Wijzer... op weg naar het Paasfeest. Dit is een gezinsdagboek voor de zeven lijdensweken en het Paasfeest. Het geeft voor elke dag een korte uitleg bij een Bijbelgedeelte en voor elke week suggesties voor een creatieve verwerking en een lied. Bij het boek zit een lijdensweekkalender, waardoor kinderen zien hoe ze elke dag dichter bij het Paasfeest komen. Er is ook een bouwplaat van de tabernakel bijgevoegd.

Op de website is verder het volgende geplaatst om met je kinderen in de lijdensweken te behandelen:

- Twee Gouden Gezinsmomenten voor de lijdensweken en één voor Goede Vrijdag (4-14 jaar):

1. In plaats van: een uitleg van het begrip 'plaatsbekleding' dat in de lijdensweken nogal eens gebruikt wordt in de kerk.

2. Tarwegraan: de Heere Jezus gebruikt het beeld van het stervende tarwegraan om meer over Zijn sterven en de gevolgen daarvan te leren.

3. Betaaldag: Goede Vrijdag wordt weleens de 'betaaldag' van de Kerk genoemd. Wat betekent dat?

- Een achtergrondartikel met concrete ideeën over hoe je in het gezin met de lijdensweken bezig kunt zijn.

- Een kleur- en doeplaat om met kinderen de zeven kruiswoorden te leren.

- Een kleurplaat voor Goede Vrijdag.

- Een Bijbelse kijktafel met de tekst over het stervende tarwegraan (Johannes 12 vers 24). Deze tekst kun je aan laten sluiten bij het gezinsmoment hierover, maar ook los daarvan leren. Ben je onbekend met Bijbelse kijktafels? Over het waarom en hoe ervan vind je hier meer informatie. De Bijbelse kijktafels staan op de website onder de categorie 'Materiaal voor kinderen'.

In de maand maart valt ook de Biddag voor gewas en arbeid. Het materiaal voor Biddag dat al op de website stond, is aangevuld met het maken van een harmonicaboekje om kinderen het volmaakte gebed te leren. De tag 'Biddag' wijst je de weg naar het materiaal voor de Biddag.

 

---

Uitwisselen

Heb je zelf materiaal dat ook door andere gezinnen gebruikt kan worden in de lijdensweken of bij de Biddag? Stuur je tekst met foto op naar info@bijbelsopvoeden.nl . Je materiaal wordt dan op de website geplaatst, zodat het ook voor andere ouders beschikbaar is en we elkaar in de godsdienstige opvoeding tot een hand en een voet mogen zijn. 

Moeder W. stuurde het volgende: 'Voor Kerstfeest had ik kerstliederen uitgetypt en in een snelhechter gedaan. Met een plaatje erbij voor de kinderen die niet kunnen lezen. Zo kunnen ze zelf een lied uitzoeken dat ze willen zingen. Ik ben bezig om ook voor de andere feestdagen en voor de 'gewone' Bijbelse liederen zo'n map te maken. Misschien aardig als tip voor andere ouders'.

---

Tenslotte

Bij de instelling van het Pascha (Exodus 12) zegt de HEERE uitdrukkelijk dat het een inzetting is 'voor u en uw kinderen' (vers 24). Er waren zichtbare handelingen bij dit feest met als doel dat de kinderen vragen erover zouden stellen (vers 26). Calvijn merkt in zijn Bijbelverklaring op dat dit is 'omdat anders de handeling leeg en zinloos geweest zou zijn'. En hij zegt dan: 'God wil dus dat de vaders verkondigers zijn bij de kinderen, opdat de kennis van de verlossing, van hand tot hand doorgegeven, voor alle tijden van kracht zou zijn'. Matthew Henry vult aan 'dat ouders hun kinderen zorgvuldig de betekenis van deze dienst moeten leren. Want als we er onwetend over zijn of er een verkeerd begrip van hebben, dan kunnen we er God niet in behagen, en er voor onszelf geen nut of voordeel van hebben'. Daarom is het zo belangrijk om met alles wat in ons vermogen ligt te proberen aan kinderen duidelijk te maken waar het bij een kerkelijk feest ten diepste om gaat. Met het voortdurende gebed of de Heere het onderwijs wil zegenen en de rijke boodschap van Goede Vrijdag in hun hart betekenis krijgt. Dan zullen ze eenmaal mogen meezingen in het hemelse koor: 'Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed' (Openbaring 5 vers 9).