Header

Nieuwsbrief 9: februari 2017

Fijn dat je de weg naar deze website hebt gevonden. Er zijn nog veel ouders die deze website niet kennen en die er wel iets aan zouden kunnen hebben bij de huisgodsdienst en een Bijbelse opvoeding. Je kunt helpen door mensen uit je omgeving, familie of kennissenkring op het bestaan van deze website te wijzen. 

---

Februari: de Tien Geboden

'Mam, weet u nou wat de regels zijn van de Heere?' vroeg het vijfjarige zoontje van de fam. K. onlangs. 'Hij had behoefte aan duidelijkheid', schrijft moeder K. 'We zijn toen begonnen aan het lezen en bespreken van het boek Hoort naar Mij uit de serie Komt kinderen!'. Dit boek legt voor kinderen van 4-12 jaar uit wat de wil van de Heere is en wat Hij in Zijn wet van kinderen vraagt.

Wil je met jongeren stilstaan bij de Tien Geboden, doe dan samen met hen Bijbelstudies uit het Bijbelboek Spreuken. Heel vormend! Salomo schreef dit Bijbelboek speciaal voor jongeren en behandelt daarin bijna alle geboden. In Spreken over Spreuken - deel 1 staan achttien Bijbelstudies bij Spreuken 1-4. Vorige week is deel 2 van deze serie verschenen. Dit tweede deel bevat zeventien Bijbelstudies bij Spreuken 5-9.

Op de website is verder het volgende toegevoegd om met kinderen of jongeren de Tien Geboden te behandelen (de rode woorden bevatten een link):

- Drie gezinsmomenten (4-14 jaar) om stil te staan bij de Tien Geboden. Deze Gezinsmomenten kunnen los van elkaar gehouden worden, maar het is ook mooi om er in het gezin een serie van te maken:

1. De wet als wegwijzer

2. De geboden als verkeersborden

3. Het goede pad volgen: tien richtingwijzers voor je levensweg.

- Een achtergrondartikel over de Tien Geboden in de opvoeding.

- Een kleurplaat over de wet (6-12 jaar) en een kleurplaat over verkeersborden (3-8 jaar) die aansluit bij het derde gezinsmoment.

- Een Bijbelse kijktafel met een tekst over Gods wet uit Psalm 119 (zie foto), die aansluit bij het vierde gezinsmoment. Ben je onbekend met Bijbelse kijktafels? Over het waarom en hoe ervan vind je hier meer informatie. De Bijbelse kijktafels staan op de website onder de categorie 'Materiaal voor kinderen'.

---

Uitwisselen

Fam. R. maakt elk jaar voor hun kinderen (5 en 7 jaar) een rooster met de Bijbelteksten en psalmversjes die ze hen willen leren. Drie weken lang oefenen ze een Bijbeltekst en psalmversje en natuurlijk wordt er regelmatig herhaald. 'We beginnen 's avonds voor het slapen gaan met gebed. Daarna zingen we de psalm en daarna noemen de kinderen om de beurten de vindplaats en de tekst. Daarna lezen we het Bijbelgedeelte met dagboek en daarna een leesboekje. Wellicht denken sommige ouders dat dit teveel is, maar alles bij elkaar genomen is het niet meer dan een paar minuten extra om een psalm en tekst aan te leren. En het is zo waardevol! We weten uit eigen ervaring dat jong geleerd later tot rijke zegen kan zijn. Wellicht is dit Bijbel- en Psalmrooster ook voor andere ouders een praktisch hulpmiddel.' Het jaarrooster van fam. R. is op de website geplaatst onder de categorie 'Materiaal voor kinderen'. Als dank voor hun bijdrage ontvangt fam. R. het boek Wijzer op weg naar de wederkomst

We zouden het fijn vinden als deze website een plaats wordt waar ouders uit de gereformeerde gezindte handvatten krijgen en geven voor een Bijbelse opvoeding. We hebben elkaar hard nodig in deze tijd. Heb je tips of ideeën voor andere ouders, laat het ons weten. Stuur je tekst met foto naar info@bijbelsopvoeden.nl, zodat we elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet kunnen zijn. Wie iets instuurt wat op de website geplaatst kan worden, ontvangt als dank een boek.

---

Tenslotte

Tenslotte een citaat over de Tien Geboden in de opvoeding van J.C. Ryle: ‘Wanneer u uw kinderen goed wilt opvoeden, voed ze dan op in de weg, die zij moeten gaan en niet in de weg die zij zelf zouden willen gaan. Bedenk dat kinderen geboren worden met een duidelijke voorkeur voor de satan. Wanneer u hen zelf laat kiezen, kiezen zij zeker verkeerd! Het is voor een mens natuurlijk om verkeerd te doen. ‘De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden,’ zei Salomo vroeger al (Spreuken 22:15). En: ‘Een kind dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder’ (Spreuken 29:15). Onze harten zijn als de aarde: laat haar aan haar lot over en zij zal zeker onkruid voortbrengen. Daarom: als u eerlijk en verstandig met uw kind wilt handelen, laat het dan niet over aan zijn eigen wil. Onderwijs het in de Schriftuurlijke weg en niet in die weg, waar zijn hart naar uitgaat’.