Header

Nieuwsbrief 6: november 2016

In verband met Dankdag verschijnt deze nieuwsbrief van de maand november in de laatste week van oktober. 

---

November: Dankdag

Dankdag is niet zomaar een vrije dag om naar de kerk te kunnen. Op Dankdag heb je met je kinderen vrij om heel de dag in het licht van Dankdag door te brengen. Dat is niet eenvoudig, maar wel verrijkend. Hoe kun je dat in het gezin doen? Dit achtergrondartikel geeft daarvoor een aantal tips: wat kun je bij de maaltijden lezen, hoe kun je de tijd tussen de kerkdiensten doorbrengen en dergelijke.

Wil je met je kind(eren) wat langer bij de betekenis van Dankdag stilstaan, lees dan de komende weken met hen het boek Wijzer... op weg naar de wederkomst. In het Bijbelse Loofhuttenfeest ligt de basis van onze Dankdag. Dit boek gaat onder meer over de betekenis van het Loofhuttenfeest voor het Israël van toen en de kerk van nu. Het uitdiepen van de Bijbelse gegevens over dit feest geeft verdieping aan de Dankdag.

Op de website is verder een Gouden Gezinsmoment (voor kinderen van 3 tot 16 jaar) toegevoegd die geschikt is voor de (tijd rond) Dankdag.

---

Bijbelse kijktafel

Er is positief gereageerd op het idee om in elke nieuwsbrief een concreet uitgewerkt idee te geven voor een aan te leren Bijbeltekst met kijktafel. De Bijbelse kijktafels zullen op de website geplaatst worden onder de categorie 'Materiaal voor kinderen'. De Bijbelse kijktafel van deze maand sluit aan bij Dankdag: 'Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig'. Een beschrijving ervan vind je hier.

Ongetwijfeld zijn er meer creatieve vaders of moeders onder de nieuwsbrieflezers. Maak een foto van jouw kijktafel of knutselwerkje tijdens een gezinsmoment. Voeg er een beschrijving bij zodat voor iedereen duidelijk is wat er gedaan werd en stuur het naar info@bijbelsopvoeden.nl . Wanneer je beschrijving met foto op de website geplaatst wordt, ontvang je als dank één van de boeken van de website.

---

Tenslotte

Je kinderen een godsdienstige opvoeding geven en in het gezin tijd maken om bezig te zijn met de Heere en Zijn dienst is niet eenvoudig. De kerkgeschiedenis geeft rijke voorbeelden van gezinnen waar Gods Woord centraal staat. Denk aan het gezin van Maarten Luther. Hij besteedde veel tijd aan huisgodsdienst. Toen iemand hem eens vroeg hoe hij toch al deze dingen in zijn gezin kon doen, antwoordde hij: 'Daartoe zijn twee zaken nodig: orde en gebed. Elk uur heeft zestig minuten. In zestig minuten kan men heel wat tot stand brengen als men zijn tijd uitkoopt. Het gebed is daarbij steeds een frisse bron waaruit ziel en lichaam nieuwe krachten kunnen putten'.