Header

Nieuwsbrief 5: oktober 2016

Steeds meer mensen vinden de weg naar de website www.bijbelsopvoeden.nl. Uit analyse van de gegevens blijkt dat nog niet uit alle delen van (reformatorisch) Nederland ouders op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Dus wijs opvoeders uit je kerkelijke gemeente, familie of vriendenkring gerust op deze website, zodat ook zij er hun voordeel mee kunnen doen.

---

Oktober: Hervormingsdag - de waarde van het Woord

Gods Woord gaat elke dag in het kinderleven open. En waar Gods Woord aan het woord komt, gebeuren grote dingen. Dat komt omdat het Gods Woord is dat nooit leeg terugkeert. Eind van de maand is het Hervormingsdag. Sola Scriptura: Gods Woord alleen! Daarom geeft deze nieuwsbrief en de website aandacht aan dit thema. Hoe geef je het Woord de belangrijkste plaats in het kinderleven? Hoe laat je in je gezin merken van welke onschatbare waarde Gods Woord is? Dergelijke vragen worden behandeld in dit achtergrondartikel.

In het boek Opvoedingsreis deel 1 (Bijbelse opvoeding in de praktijk) vind je een hoofdstuk over de Bijbel als Kompas voor elke dag. Opvoedingsreis deel 2 (Bijbelse opvoeding en huisgodsdienst) heeft drie hoofdstukken over de Bijbel in het gezin: over de plaats van de Bijbel in de huisgodsdienst, over Bijbellezen met kinderen en over Bijbelteksten leren.

Kinderen een Bijbeltekst aanleren kan heel goed met behulp van een Bijbelse kijktafel. Meer informatie daarover vind je in dit artikel. Een voorbeeld van een Bijbelse kijktafel voor de tijd rond Hervormingsdag vind je hierZou je het waardevol vinden om via deze nieuwsbrief elke maand een concreet uitgewerkt idee te krijgen voor een te leren Bijbeltekst met kijktafel, geef dit dan door via info@bijbelsopvoeden.nl . Als er voldoende belangstelling voor is, willen we daarmee starten.

Op de website is verder een Gouden Gezinsmoment (voor kinderen van 4 tot 14 jaar) toegevoegd die geschikt is voor de tijd rond Hervormingsdag.

---

Boek ontvangen

De foto hierboven is ingestuurd door Hanneke. Zij gaf gehoor aan de oproep om een foto van een gezinsmoment op te sturen. Ook zij maakt bij het aanleren van een Bijbeltekst gebruik van een Bijbelse kijktafel.

Ongetwijfeld zijn er meer creatieve vaders of moeders onder de nieuwsbrieflezers. Maak een foto van jouw kijktafel of knutselwerkje tijdens een gezinsmoment. Voeg er een beschrijving bij zodat voor iedereen duidelijk is wat er gedaan werd en stuur het naar info@bijbelsopvoeden.nl . We zouden het erg leuk vinden om op deze manier onderling ideeën uit te wisselen. Zo kunnen we elkaar tot een hand en een voet zijn in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen.

Wanneer je beschrijving met foto op de website geplaatst wordt, ontvang je als dank één van de boeken van de website. Hanneke koos voor het boek 'Komt tot Mij' van de serie 'Komt kinderen!' dat uitlegt wat er allemaal in de kerk gebeurt. Met behulp van dit boekje wil ze haar oudste zoon die inmiddels mee gaat naar de kerk meer over de kerkdienst leren om zijn betrokkenheid te vergroten. 

---

Tenslotte

Mozes roept in Deuteronomium 6 namens de HEERE alle ouders op om Gods Woord bij hun kinderen in te scherpen. Hij zegt erbij: 'En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven'. Matthew Henry geeft een mooi uitleg: 'Voor de Joden schijnt dit bevel naar de letter verplichtend te zijn geweest. Maar voor ons naar de bedoeling. Namelijk dat wij door alle mogelijke middelen moeten trachten bekend te worden met het Woord van God, om het bij alle gelegenheden te kunnen gebruiken als een middel om ons te weerhouden van de zonde, en ons te leiden en aan te sporen tot onze plicht'.