Header

Nieuwsbrief 3: augustus 2016

Het is fijn om te merken dat steeds meer mensen de weg vinden naar de website www.bijbelsopvoeden.nl De boeken, artikelen en materialen die daar te vinden zijn, kunnen je helpen om gestalte te geven aan een Bijbelse opvoeding. Wijs anderen in je omgeving gerust op het bestaan van deze website, zodat ook zij er hun voordeel mee kunnen doen. Op verzoek van een aantal nieuwsbrieflezers vind je vanaf nu in de nieuwsbrief een link naar de nieuw geplaatste artikelen. 

---

Augustus: (bijna) weer naar school

Voor de eerste vakantiegangers nadert het einde van de zomervakantie. Tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar. Gaat één van je kinderen voor het eerst naar het Voortgezet Onderwijs? Dat vraagt extra aandacht. Voor de zomervakantie is een achtergrondartikel op de website geplaatst over afscheid van groep 8 met daarin een kader over voorbereiden op klas 1 van het Voortgezet Onderwijs. Vandaag plaatsten we een algemeen achtergrondartikel op de website met wat aandachtspunten voor het begin van een nieuw schooljaar. Rust en regelmaat waren niet alleen vroeger, maar zijn ook nu nog steeds belangrijke pijlers van de opvoeding. Hoe krijg je na de zomervakantie de rust en regelmaat er weer in? Dit artikel geeft een aantal tips.

Voor de laatste week van de zomervakantie of de eerste week van het nieuwe schooljaar zijn twee nieuwe Gouden Gezinsmomenten op de website geplaatst rond het thema 'Weer naar school'. Het gezinsmoment met de bouwplaat van een huis is gericht op kinderen van 4-10 jaar. Het gezinsmoment over leren van mieren voor kinderen van 8-14 jaar.

---

Vraag: omgaan met verschillende leeftijden

Een bezoeker van de website vraagt hoe je bij de godsdienstige opvoeding rekening kunt houden met de verschillende leeftijden van de kinderen en of op de website duidelijker aangegeven kan worden welk materiaal voor welke leeftijd geschikt is. De komende weken hopen we hieraan te werken en ook een artikel te plaatsen over het omgaan met leeftijdsverschillen bij de huisgodsdienst. Het advies is om er niet te krampachtig mee om te gaan. Zoals de Bijbel voor alle leeftijden is, zo geldt dat ook van materiaal dat gegrond is op Gods Woord. Natuurlijk is het ene wat moeilijker dan het andere. De serie 'Komt kinderen' is bijvoorbeeld meer geschikt voor kinderen van 4-12 jaar en de serie 'Brieven voor jou' voor kinderen van 8-14 jaar. Maar al zou je in je gezin kinderen onder of boven die leeftijd hebben, dan nog is het gewoon mogelijk ze erbij te betrekken. En wat ze nu niet begrijpen, leren ze later bij leven en welzijn wel invullen.

Ook van de Gezinsmomenten geldt dat ze geschikt zijn voor zowel jonge kinderen als oudere kinderen. Juist omdat je Gezinsmomenten naar aanleiding van concrete voorwerpen vormgeeft, sluit je vanzelf bij de leeftijd van je kinderen aan.

---

Tenslotte

Een lezer stuurde vorige week een veelzeggende uitspraak over de opvoeding. Het is onduidelijk bij wie deze uitspraak vandaan komt, maar de inhoud ervan is heel duidelijk en zeker ook van toepassing op de laatste weken van de vakantie of de eerste weken van het nieuwe schooljaar: 'Opvoeden vraagt: de kracht van Simson, de wijsheid van Salomo, het geduld van Job, het geloof van Abraham, het inzicht van Daniël en de moed van David'. Van harte toegewenst!