Header

Nieuwsbrief 2: juli 2016

Hartelijk bedankt voor alle reacties, tips en goede wensen na het verschijnen van de eerste nieuwsbrief van de website www.bijbelsopvoeden.nl. Help je mee om deze website meer bekendheid te geven? Stuur deze nieuwsbrief door naar familie, vrienden en bekenden, zodat ook zij gebruik kunnen maken van boeken en gratis materiaal om inhoud te geven aan een Bijbelse opvoeding.

---

Juli: zomervakantie

Vind je de zomervakantie een feest of een pittige uitdaging? Roep je "Hoera" of juist "Help!"? Niet alleen kinderen, maar ook ouders kijken heel verschillend naar deze vrije weken. Daarom is op de website bij 'achtergrondartikelen' een artikel toegevoegd met tips voor de invulling van de zomervakantie. Hoe je je kinderen structuur en overzicht kunt geven bijvoorbeeld... Of waarom het fijn kan zijn om een ouder meisje uit de kerk te vragen om in de vakantie een paar dagen in de week te komen helpen...

---

Gezinstijd

In de zomervakantie is er meer tijd om met elkaar als gezin om te gaan. Neem extra tijd om samen rond Gods Woord bezig te zijn. Dat kan in de vorm van Bijbelstudies. Als gezin hebben we een aantal jaren in de zomervakantie stil gestaan bij de Spreuken van Salomo. Bijzonder leerzaam voor tieners. Speciaal voor hen schreef Salomo dit Bijbelboek. Hij maakt hen weerbaar in bijvoorbeeld de omgang met seksualiteit, geld, bezit en tijd. Uitgewerkte Bijbelstudies voor tieners vind je in het boek Spreken over Spreuken. 

Een andere vorm om als gezin rond Gods Woord bezig te zijn, is het houden van Gouden Gezinsmomenten. Weet je niet wat dat zijn? Lees dan het achtergrondartikel daarover. Speciaal voor de zomervakantie zijn op de website vier Gouden Gezinsmomenten toegevoegd. Je vindt ze door op de tag Zomervakantie te klikken. Enige tijd geleden mailde een moeder: 'Onze jongens vinden het zo fijn om op deze wijze rond de Bijbel met elkaar bezig te zijn. Heb je nog een paar gezinsmomenten?'

Een goede vakantieperiode toegewenst!

---

Tenslotte: stuur je foto

Op de website vind je bij elk artikel een foto. Dat zijn meestal neutrale foto's van onbekende kinderen. We zouden het erg leuk vinden als je een foto wilde maken van een bepaald werkje van de site die je kinderen hebben gemaakt of van een Gouden Gezinsmoment die jullie met elkaar hebben gehouden. Stuur deze foto naar info@bijbelsopvoeden.nl en we kijken of je foto geschikt is om op de website te plaatsen. Elk gezin waarvan een foto wordt geplaatst, ontvangt als beloning één van de boeken van de website.