Header

Nieuwsbrief 1: juni 2016

Welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief van de website www.bijbelsopvoeden.nl. Je vindt daar boeken en materialen die te gebruiken zijn bij de huisgodsdienst en artikelen die kunnen helpen om gestalte te geven aan een Bijbelse opvoeding.

Je ontvangt deze eerste nieuwsbrief omdat je je daarvoor aangemeld hebt. Je mag deze eerste nieuwsbrief ter kennismaking doorsturen aan iedereen van wie je denkt dat hij of zij er belangstelling voor heeft.

---

Nieuwe website

Een kindje wordt geboren na negen maanden verborgen in de moederschoot te zijn geweest. Een aantal maanden is er ook achter de schermen gewerkt om deze website te bouwen. Allen die daaraan hebben bijgedragen: nogmaals bedankt! We zijn blij dat het nu eindelijk zo ver is dat de website voor iedereen toegankelijk is. In de achterliggende jaren is er heel wat materiaal verzameld en geschreven dat van dienst kan zijn bij een Bijbelse opvoeding. Dat materiaal wordt op deze website bij elkaar gebracht. Je vindt er een overzicht van gepubliceerde boeken, achtergrondartikel, Gouden Gezinsmomenten en (knutsel)materiaal voor kinderen. Heb je vragen, suggesties of andere tips, laat het ons weten via het contactformulier.

---

19 juni: Vaderdag

Elke nieuwsbrief besteedt aandacht aan materiaal dat voor die maand actueel is. Deze maand is dat Vaderdag. Vaderdag biedt christelijke gezinnen een aanknopingspunt om met elkaar na te gaan wat de Bijbel over vader (en moeder), kind(eren) en gezin zegt. Bij 'achtergrondartikelen' vind je een artikel over Vaderdag met concrete tips voor de invulling ervan. Bij 'Gouden Gezinsmomenten' vind je concrete handvatten voor een Bijbelstudie met de kinderen op Vaderdag. 

---

Tenslotte

Augustinus heeft eens gezegd: 'Heere, geef wat Gij beveelt en beveel dan maar wat Gij wilt'. Hij bedoelde ermee dat de Heere wil geven wat Hij van ons vraagt. Dat geldt ook voor de opvoeding. Dit is je opvoedingsopdracht: 'Maak in Gods Woord hun gang en treden vast!'. Laat het ook je opvoedingsgebed zijn: 'Maak in Uw Woord hun gang en treden vast!' (Psalm 119).