Bezoek onze website

Lijdensweken en Biddag

Deo Volente aanstaande zondag is de eerste Lijdenszondag. Wat is het belangrijk dat we met onze kinderen niet alleen in de kerk, maar ook thuis bij het lijden van de Heere Jezus stil staan en dat we -net als in de tijd van de Bijbel- als gezin met elkaar naar Goede Vrijdag en het Paasfeest toeleven. Maart is ook de maand waarin de Biddag valt. Ook hiervoor vind je handreikingen in deze nieuwsbrief. Verder verwijst deze nieuwsbrief naar nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus.
divider
Foto1WebsiteFebr

Lijdensweken

Vanuit voorgaande jaren kun je al veel materiaal voor de Lijdensweken op de website vinden. Via de tag 'Lijdensweken' vind je onder andere: een achtergrondartikel, Bijbelse kijktafel, Gezinsmomenten en een Lijdensweekkalender. Behalve het boek 'Wijzer... op weg naar het Paasfeest' kun je ook deze boeken gebruiken om in de Lijdensweken als gezin te lezen. Een nieuwsbrieflezer maakte deze Lijdensweekkalender voor haar kinderen.
Het nieuwe materiaal dat gemaakt is voor de Lijdensweken, is samengesteld rond het thema 'de tabernakel: van de offers naar het Offer'. Je vindt rond dit thema op de website (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een achtergrondartikel met een overzicht van allerlei materialen om met kinderen bezig te zijn rond de tabernakeldienst: boeken, platen, een maquette, een Bijbelse leskist, bouwplaten, puzzels en werkboekjes.
2. Een Bijbelleesrooster voor de zeven Lijdensweken waarin lijnen worden getrokken van de tabernakeldienst naar het leven van de Heere Jezus en de Kerk.
3. Een Lijdensweekkalender met een kleurplaat van de tabernakel als uitgangspunt of een Lijdensweekkalender met een bouwplaat of maquette van de tabernakel als uitgangspunt.
4. Een kleurplaat van de tabernakel, een bouwplaat van de tabernakel en een kleurplaat van de hogepriester.
5. Een lied over de tabernakeldienst.

Biddag

Via de tag Biddag vind je op de website onder meer: een achtergrondartikel, Bijbelse kijktafel, boeken om met je kinderen te lezen, gezinsmomenten over bidden en Biddag en kleur- en knutselplaten. Aan dit materiaal is een Bijbelleesrooster voor de Biddagweek toegevoegd: zeven dagen samen lezen over Biddag in de Bijbel en zo meer leren over de betekenis van Biddag.

Heidelbergse Catechismus

Aan het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd:
1. Een kleurplaat en Gezinsmoment bij Zondag 4: Zonde wordt gestraft.
2. Een kleurplaat en Gezinsmoment bij Zondag 5: Betaal Mij wat gij schuldig zijt.
Foto2WebsiteFebr
divider

Uitwisselen

Moeder Wilma stuurde een idee voor een spel bij de Heidelbergse Catechismus en moeder Ida stuurde materiaal om een Bijbelleesrooster en werkboekje voor kinderen te maken ter verwerking van of voorbereiding op de Catechismuspreek. De komende tijd zullen deze ideeën uitgewerkt worden, zodat ze aan de website toegevoegd kunnen worden. Beide moeders hartelijk dank voor jullie waardevolle inbreng! Heb je zelf ook materiaal dat voor andere ouders geschikt kan zijn? Geef dit dan door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het in de volgende nieuwsbrief meegenomen kan worden en ook andere ouders er hun voordeel mee kunnen doen.
Moeder Ida stuurde ook de Lijdensweekkalender die zij dit jaar voor haar kinderen heeft gemaakt en stelt deze daarmee beschikbaar voor andere ouders. Als dank voor haar inbreng heeft ze een boek ontvangen.
Margriet Wijland-Koning stelt rond allerlei thema's Bijbelse leskisten samen voor (zondags)scholen en gezinnen (www.bijbelse-leskisten.nl). Van de leskist over de tabernakel is bij deze nieuwsbrief gebruik gemaakt, waarvoor hartelijk dank.
De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de laatste week van maart.
divider

Tenslotte

Tenslotte een citaat met het oog op de aanstaande Biddag. Jacobus Koelman legt ouders in zijn boek De plichten der ouders het volgende gebed op de lippen: ‘Bid of de Heere uw kinderen naar lichaam en ziel onder Zijn zorg en bescherming neemt en hun blijken van Zijn gunst en liefde geeft. Bid of Hij hun vergeeft en hen in Christus Jezus door Zijn Geest met Hem verenigt en of Hij Zijn eigen instelling (namelijk van de doop) waarmaakt en bekrachtigt. Bid of Hij hen wederbaart, of Hij de oude Adam, de verdorven natuur die zij van u ontvangen hebben, doodt, kruisigt en ten onder brengt (…). Bid of Hij hen sterkt door Zijn genade, opdat zij in het opgroeien de wereld en het vlees en de duivel mogen weerstaan en overwinnen en de Heere mogen dienen in nieuwheid des levens en in de troost van de Heilige Geest, al de dagen van hun leven’.
divider
Bezoek onze website