Bezoek onze website

Voorjaar

Van uitlopende takken naar een aflopende wereld (Mattheüs 24, Markus 13, Lukas 21): het onderwijs van de Heere Jezus over de vijgenboom is veelzeggend. Wat is God goed dat Hij in Zijn Woord zo dichtbij komt door beelden uit het dagelijkse leven te gebruiken om ons meer te leren over Zijn Koninkrijk. Kinderen denken nog veel meer in beelden dan volwassenen. Deze Bijbelse beelden zijn voor opvoeders kansen om kinderen meer te leren over Wie de HEERE is, wat Hij doet en hoe Hij regeert. Of het nu vakantietijd is of schooltijd:
Let op de schepping: kijk naar de bomen
Uitlopende takken vertellen dat de zomer gaat komen.
Let op de wereld: kijk naar de tijd
Tekenen vertellen vertellen dat God Jezus' wederkomst voorbereidt.
In deze nieuwsbrief vind je Bijbelmateriaal om met kinderen hierbij stil te staan. Het is gemaakt op verzoek van ouders uit Zeeland, waar gezin, school en kerk deze week een identiteitsweek houden over de eindtijd. Verder in deze nieuwsbrief alvast informatie over Biddag en de laatste nieuwtjes.
divider

Lentetijd - eindtijd

Het nieuwe Bijbelmateriaal om samen met kinderen meer te leren over het einde van de tijd bestaat uit een Bijbelrooster voor gezinnen en een gezinsmoment (ook te gebruiken als objectles op school of in het kerkelijke jeugdwerk). Daarbij vind je ook verschillende verwerkingsbladen.
Heb je voorjaarsvakantie en wil je dieper ingaan op Bijbelgedeelten die daarbij aansluiten, kijk dan eens op de themapagina voorjaar.
Wil je dieper met je kind(eren) ingaan op de eindtijd, kijk dan voor ideeën op de themapagina wederkomst.

Biddag: Psalm 23

D.V. 13 maart is de landelijke Biddag. In veel kerken zal gepreekt worden uit Psalm 23: het thema van de HGJB, waar ook veel predikanten uit andere kerkverbanden bij aansluiten omdat dit thema op scholen wordt voorbereid. Voor gezin, school en kerk is er Bijbelmateriaal bij Psalm 23 gemaakt voor jonge kinderen (2-6 jaar) en voor oudere kinderen (7-14 jaar). Je kunt het gebruiken om de Biddagpreek voor te bereiden of te verwerken. Er is zulk mooi verwerkingsmateriaal bij Psalm 23! Je vindt het allemaal in de linkjes hierboven, maar ik wil dit er even uitlichten: een kleurkaart bij elk vers van de onberijmde Psalm 23 en een melodie om de onberijmde Psalm 23 uit het hoofd te leren.
Gaat Biddag bij jullie over een ander Bijbelgedeelte? Er staat inmiddels vanuit eerdere jaren al heel veel Bijbelmateriaal op de themapagina bidden en biddag. Ken je het Biddaglied al? Een school heeft gevraagd of daar een kleurkaart bij gemaakt kan worden. Dat komt eraan!

Week van de schepping

De Week van de Biddag is al enkele jaren in christelijk Nederland ook de Week van de Schepping. Het thema is dit jaar: genieten van genoeg. Onder de naam 'groen doen' vind je bij BijbelsOpvoeden Bijbelmateriaal om met kinderen te luisteren naar een zingende schepping en een zuchtende schepping. Via de themapagina schepping en zondeval vind je nog veel meer bruikbaar Bijbelmateriaal voor deze week. Regelmatig worden er nieuwe items aan deze themapagina toegevoegd. Zo is enkele weken geleden naar aanleiding van het verschijnen van het Bijbelgetrouwe boek 'Sterren en planeten voor kids' (een uitgave van Logos Instituut) een Bijbelrooster met uittips en verwerkingsmateriaal gemaakt over sterren en de Bijbel.
divider

Uitwisselen

1.Het duurt nog anderhalve week maar hierbij vind je alvast de Goede-Morgen-Momentjes voor de maand maart: een Bijbelrooster bij het wakker worden. Dit rooster start D.V. zondag 3 maart en heeft als thema: Jezus' kruiswoorden.

2. Er zijn heel veel kwartetten over de tabernakel besteld: heel mooi om te zien hoe die hun weg gevonden hebben. Er zijn nog ongeveer 15 kwartetten over (10 euro excl. porto). Wie nog een exemplaar wil, kan deze bestellen door alle gevraagde gegevens in te vullen op dit bestelformulier.

3. Van verschillende kanten is gevraagd om een herdruk van de serie 'Brieven voor jou': een uitleg voor kinderen (8-14 jaar) van de brieven van Paulus. Na het tweede deel (1 Korinthe) is nu ook het derde deel (2 Korinthe) in herdruk beschikbaar. Deze deeltjes zijn niet verkrijgbaar via de boekhandel, maar alleen online.

4. Er kwam ook een vraag binnen naar flyers met informatie over BijbelsOpvoeden om te kunnen verspreiden op bijvoorbeeld gemeenteavonden of opvoedingsbijeenkomsten. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Heb je belangstelling voor een aantal exemplaren? Stuur even een mailtje naar info@bijbelsopvoeden.nl

5. Op het Whatsapp-kanaal van BijbelsOpvoeden vind je wekelijks actuele berichten om de perioden tussen de nieuwsbrieven te overbruggen. Door op deze link te klikken, kun je zien wat dit kanaal inhoudt en hoe het eruit ziet. Klik vervolgens op 'volgen' als je wekelijks op de hoogte gehouden wilt worden.

  divider

  Tenslotte

  Over Bijbelse beelden zoals die van de uitspruitende vijgenboom
  schrijft David Murray in zijn boek Die zijn het die van Mij getuigen:
  'God heeft ons voorzien van meerdere visuele hulpmiddelen
  die elke dag een prediking voor ons zijn'.

    divider

    Bezoek ons op de website of op Instagram

    website instagram 
    Email Marketing Powered by MailPoet