Bezoek onze website

Geestelijke wapenrusting

Op verzoek van moeder Mirjam vind je in deze nieuwsbrief materiaal om met je kinderen stil te staan bij de geestelijke strijd en de geestelijke wapenrusting. Bij het maken van het materiaal voelden we hoe belangrijk het is om rond dit onderwerp met je kinderen in gesprek te gaan. De geestelijke strijd is er dagelijks en de geestelijke wapenrusting kan geen moment ontbreken.
Verder vind je in deze nieuwsbrief een link naar nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus.
divider
NieuwsbriefJanuari

Wapens in de geestelijke strijd

Sinds de zondeval is er een geestelijke strijd gaande op de wereld. Leren we onze kinderen deze geestelijke strijd herkennen? Weten ze ook welke wapens de Heere voor die geestelijke strijd gegeven heeft en hoe we deze kunnen gebruiken? Om met je kinderen over dit thema na te denken en rond dit thema bezig te zijn, is het volgende materiaal op de website geplaatst (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een Bijbelleesrooster 'Strijd de goede strijd' om twaalf dagen vanuit Efeze 6 vers 10-18 met je kinderen te lezen over en stil te staan bij de geestelijke strijd en wapenrusting.
2. Een Bijbelse kijktafel bij 1 Timothéüs 6 vers 12a 'Strijd de goede strijd des geloofs' en Efeze 6 vers 11a 'Doet aan de gehele wapenrusting Gods'.
3. Een kleurplaat bij de hierboven genoemde Bijbelteksten.
4. Acht korte Gezinsmomenten over de geestelijke strijd en de geestelijke wapenrusting met handreikingen om met je kinderen heel concreet deze geestelijke wapens te behandelen.
5. Een kleur- en knutselplaat die bij de Gezinsmomenten te gebruiken is om op het niveau van het kind de betekenis van de geestelijke wapens aan zijn of haar hart te leggen.

Aan het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd:
1. Een Gezinsmoment en kleurplaat bij Zondag 2: de wet als spiegel.
2. Een Gezinsmoment bij Zondag 3 over de gevolgen van de zondeval voor alle mensen: gestaan en gevallen.
3. Een Gezinsmoment en kleurplaat bij Zondag 3 over de betekenis van de zondeval: het beeld is stuk.
FotoWebsiteJanuari
divider

Uitwisselen

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de laatste week van februari. Je vindt daarin materiaal voor de lijdensweken (de eerste zondag van maart is de eerste Lijdenszondag) en voor de jaarlijkse Biddag. Heb je zelf hiervoor materiaal dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Geef dit dan door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het in de volgende nieuwsbrief meegenomen kan worden en ook andere ouders er hun voordeel mee kunnen doen. Ook materiaal dat in het gezin bruikbaar is om met kinderen bezig te zijn rond de Heidelbergse Catechismus blijft welkom! Overigens ontvingen we reacties van basisschoolleerkrachten dat dit materiaal ook voor hen welkom is bij het behandelen en aanleren van de catechismus. Dus wijs de leerkracht van je kind gerust op dit materiaal. Er zijn nog steeds delen van het land waar deze website niet bekend is. Neem de vrijheid om deze nieuwsbrief door te sturen naar familie, vrienden of kennissen.
divider

Tenslotte

In het dankgebed na de bediening van de Heilige Doop wordt er gebeden of de gedoopte kinderen 'vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen'. Een treffend gebed in het licht van het thema van deze nieuwsbrief. Laten we dit gebed dagelijks bidden voor onze kinderen. Bid en werk. In een lezing werd eens opgemerkt: 'Vergis ik me, of kom ik meer kinderen tegen die geveld zijn door een pijl van satan dan die gewapend strijden?' En de inleider vroeg: 'Hebben we onze kinderen wel bewust gemaakt van de geestelijke strijd? Hebben we ze in afhankelijkheid van de Heere leren strijden?'
divider
Bezoek onze website