Bezoek onze website

Het geheim van vergeving

Vergeving van zonden is het hart van het christelijke geloof. Goede Vrijdag laat het zien: door Jezus' lijden en sterven is vergeving mogelijk. Zo lief had God de wereld dat Hij daarvoor Zijn Zoon gaf! Vergeving vragen en geven is ook het kloppend hart van een Bijbelse opvoeding. Heeft het die centrale plek in het gezin, op school en in de kerk? Vergeving bloeit op de voedingsbodem van liefde. Het geheim van vergeving is: leven uit Gods vergeving! Vergeving vragen en geven staat haaks op ons bestaan en daarom is het kruis van Christus nodig!
Het nieuwe thema in de serie 'karaktervorming' gaat hierover: vergevingsgezind zijn. Hoe leer je kinderen vergeving vragen en vergeving geven? Dit Bijbelmateriaal sluit aan bij de tijd van het kerkelijke jaar en is ook los van de serie te gebruiken. Gebed om vergeving zal een onderdeel zijn van het gebed van opvoeders. Over het opvoedingsgebed lees je ook meer in deze nieuwsbrief.
Verder kijken we ook vooruit naar de periode tussen het Paasfeest en het Pinksterfeest en welk nieuw Bijbelmateriaal daarvoor gemaakt is.
divider

Karaktervorming: vergevingsgezind

Het nieuwe thema in de serie karaktervorming is: vergevingsgezind. Je vindt zoals gebruikelijk: een Bijbelrooster voor tien dagen, een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerkelijk jeugdwerk) en een Bijbelse kijktafel.

Van Pasen naar Pinksteren

Je hebt voor de Lijdensweken en het Paasfeest misschien gebruik gemaakt van een boek of pakket. Hoe ga je verder om toe te leven naar het Pinksterfeest? Verschillende opvoeders lieten weten behoefte te hebben aan Bijbelmateriaal hiervoor, omdat ze ervaren 'in een gat te vallen'. Welk Bijbelmateriaal is er om in deze weken te gebruiken?

1. Via Victoria

Er is nieuw Bijbelmateriaal gemaakt rond het thema 'Via Victoria': de weg van de overwinning. Hierin is samengewerkt met Claudia Weststrate van www.artbyclaudia.nl . Zij schilderde acht kaarten: vijf over verschijningen van de Heere Jezus, één over Hemelvaart, één over Pinksterfeest en één over de vrucht van de Geest voor de week na Pinksteren. Je kunt deze kaarten hier kopen. Bij deze kaarten is een Bijbelrooster met gespreksvragen en verwerkingssuggesties gemaakt (die je ook zonder de kaarten van Claudia kunt gebruiken). Voor kinderen is er ook een aftelkalender voor de periode van Pasen naar Pinksteren. Er is geprobeerd voor alle leeftijden iets te bieden, zodat dit Bijbelmateriaal door jong en oud te gebruiken is.

2. Wijzer... op weg naar het Pinksterfeest

Via Victoria geeft geen leesstukjes bij de Bijbelgedeelten. Sommige mensen hebben daar om gevraagd. Wil je graag voor elke dag in de vijftig dagen van Pasen naar Pinksteren een dagboekstukje? Dan kun je terecht bij het boek Wijzer... op weg naar het Pinksterfeest (8-15 jaar). Een paar weken terug hoorde ik dat de eerste druk van dit boek is uitverkocht. Er is hard gewerkt om de herdruk op tijd gereed te hebben. Die is alleen online verkrijgbaar. Je kunt het hier bestellen. Bestel op tijd, want levering duurt ruim een week.

3. Serie voor peuters / kleuters

Voor jonge kinderen (2-6 jaar) is de serie 'Pasen-Pinksteren' uit voorgaande jaren ook nu weer goed bruikbaar. Je staat eerst twee weken stil bij Jezus' verschijningen, dan bij de Jezus als Koning (valt in de week van Koningsdag), dan bij Jezus' hemelvaart (week van Hemelvaartsdag) en tenslotte bij het Pinksterfeest. Bij elk thema vind je een Bijbelrooster en Bijbelonderwijs (Bijbeltekst om te leren, Psalmvers en Bijbellied om te zingen, Bijbelse kijktafel om te maken en verwerkingsmateriaal). Je kunt deze serie vinden via de product-tag: van Pasen naar Pinksteren. Ook voor oudere kinderen vind je via deze product-tag Bijbelmateriaal voor deze periode.
divider

Uitwisselen

1. Jacqueline maakte voor de maand april de Goede-Morgen-Momentjes: een Bijbelrooster bij het wakker worden (8-15 jaar) om de dag te beginnen met Bijbellezen en bidden. Dit Bijbelrooster start D.V. zondag 2 april.

2. Elk kind heeft een biddende opvoeder nodig. Toch vinden ouders het vaak niet eenvoudig om voor hun kinderen te bidden. Bidden met de Bijbel kan verdieping geven. Het idee ontstond om gebedskaartjes voor opvoeders te maken. Er zijn nu gebedskaartjes bij het eerste boek van de Psalmen (Psalm 1-41) te downloaden. De andere Psalmen zullen D.V. volgen. Ook is er gevraagd om een poster met een opvoedingsgebed uit de Psalmen. Meer handreikingen rond ‘bidden met de Bijbel’ vind je voorafgaand aan de gebedskaartjes: 'Laat de rijkdom van Gods Woord je gebed bepalen en niet de armoede van je hart'.

3. Misschien vind je huisgodsdienst ingewikkeld en zou je best wat toerusting willen krijgen. Samen met Elise Pater van www.elkedagnieuw.nl ontwikkelde BijbelsOpvoeden een videocursus over huisgodsdienst die je zelf in je eigen tijd (alleen of samen met iemand anders) kunt volgen. Meer dan honderd opvoeders zijn inmiddels met deze cursus bezig. Ook wat voor jou? Meer informatie over deze cursus kun je hier vinden, waar je je ook kunt aanmelden (24,95).

4. Wil je niet op Instagram en toch de wekelijkse berichten van Bijbels Opvoeden volgen? Ze worden ook op de status gezet van Whatsapp op de BijbelsOpvoeden-telefoon. Als je 06-83345417 in je contactgegevens zet en jouw contactgegevens naar dit nummer appt, kun je deze statussen zien.
divider

Tenslotte

'Er is geen betere manier om kinderen te laten zien hoe God handelt,
dan door van harte te zeggen:
'Ik heb het je vergeven. Ga heen en zondig niet meer!'
Dat betekent ook dat opvoeders en kinderen samen aan Gods voeten liggen
om vergeving over al het verkeerde en zondige te vragen'.
(Uit: Opvoedingsreis deel 1: Bijbelse opvoeding in de praktijk).

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet