Bezoek onze website

Genade(tijd)

Eén van de mooiste woorden om het oude jaar mee af te sluiten en het nieuwe jaar mee te beginnen is genade. Het woord 'genade' zal deze weken van Kerstfeest en Oud en Nieuw veel vallen: een wonderlijk zoet woord. God heeft gedacht aan Zijn genade en Zijn Zoon gegeven (Psalm 98). Hij kwam op deze aarde: vol van genade (Johannes 1). Levenstijd is genadetijd - tijd om genade van God te ontvangen. Genade is een woord om te laten glinsteren voor kinderen! In deze nieuwsbrief vind je Bijbelmateriaal om dit woord dicht aan hun hart te leggen.
Graag brengen we ook een nieuw initiatief voor 2024 D.V. onder de aandacht: we willen in het nieuwe jaar namelijk elke week met zoveel mogelijk personen, gezinnen, klassen, woongroepen en wie ook maar een Bijbeltekst leren. Hoe je mee kunt doen, lees je hieronder. Nodig je ook anderen uit om mee te doen?
divider

Van Kerst naar Oud & Nieuw

1. Bijbelmateriaal voor het Kerstfeest is in de vorige nieuwsbrief gepresenteerd. Mogelijk zoek je nog een kleurplaat of verwerking, een Bijbelrooster of gezinsmoment. Hier nog even de link naar al het Bijbelmateriaal voor Advent en Kerst.
2. Voor de dagen van Kerstfeest naar Oud&Nieuw is een nieuw Bijbelmateriaal gemaakt rond het woord 'genade'. Je vindt een Bijbelrooster en gezinsmoment om dieper op dit Bijbelwoord met kinderen in te gaan: met Bijbelstudie rond een paar verzen uit Romeinen 5 en verwerkingssuggesties voor verschillende leeftijden en interesses.
3. Misschien kijk je al verder en wil je Bijbelmateriaal voor de jaarwisseling. Je kunt alles vinden op de themapagina 'Oud en Nieuw'. Een mooi gezinsboek (8-14 jaar) om het nieuwe jaar mee te beginnen en meer te leren over de eerste maand van het nieuwe jaar in de tijd van de Bijbel is het boek 'Wijzer... op weg naar de wederkomst'.

Gebedskaartjes

In de achterliggende maanden deelde ik bij het eerste en tweede boek van de Psalmen (Psalm 1-41 en Psalm 42-72) gebedskaartjes voor opvoeders. Elk kind heeft een biddende opvoeder nodig, maar veel opvoeders ‘worstelen’ met hun opvoedingsgebeden. Bidden met de Bijbel kan verdieping geven en met behulp van deze kaartjes bid je met de Psalmen. Je vindt nu ook gebedskaartjes bij het derde boek van de Psalmen: Psalm 73-89.

Nieuw: Bijbelteksten memoriseren

Op Instagram startte een initiatief om in 2024 D.V. wekelijks een Bijbeltekst in HSV te memoriseren. Iemand vroeg mij of ik een vergelijkbaar project wilde starten met Bijbelteksten in SV. Dankzij de hartverwarmende medewerking van verschillende anderen staat dit initiatief inmiddels in de steigers. Je kunt het op Instagram vinden via @52bijbeltekstenmemoriseren_sv . Voor mensen die geen Instagram hebben, is er een Whatsapp-kanaal waar de Bijbelteksten worden gedeeld. Er zijn zoveel redenen om als volwassenen en kinderen Bijbelteksten te leren! Daarom hopen we dat veel mensen (individuen, gezinnen, scholen, woongroepen en wie ook maar) mee gaan doen!
divider

Uitwisselen

1. Jacqueline maakte in het achterliggende jaar 12x een Bijbelrooster bij het wakker worden: de bekende Goede-Morgen-Momentjes. Ook in het nieuwe jaar is zij bereid dit voor haar rekening te nemen, waarvoor we haar hartelijk willen bedanken! De Goede-Morgen-Momentjes voor D.V. januari 2024 kun je hier vinden.

2. De Lijdensweken vallen in 2024 vroeg. D.V. 11 februari is de eerste Lijdenszondag. We willen je nu vast laten weten dat we (net als 'Rond de kribbe' voor de Adventsweken en het Kerstfeest) bezig zijn om voor de Lijdensweken en het Paasfeest Bijbelmateriaal voor peuters en kleuters te maken: 'Bij het kruis'.

3. Er komen veel positieve reacties op het Whatsapp-kanaal van BijbelsOpvoeden. Ik ben er zelf ook heel blij mee! Dit is echt een prachtige en laagdrempelige manier om op de hoogte te blijven van actueel Bijbelmateriaal en opvoedingstoerusting. Deze week krijg je daar tips voor Kerst(vakantie) en volgende week bij leven en welzijn suggesties voor de jaarwisseling. Door op deze link te klikken, kun je zien wat dit kanaal inhoudt en hoe het eruit ziet. Klik vervolgens op 'volg' als je op de hoogte gehouden wilt worden.

4. Er is een uniek bouwpakket gemaakt voor gezin, school en kerkelijk jeugdwerk van de (tweede) tempel in Jeruzalem. Misschien heb je er al iets over gehoord of gelezen. Met behulp van het instructieboekje bouw je het stap voor stap op en met behulp van het uitlegboekje (waaraan BijbelsOpvoeden meeschreef) ontdek je meer en meer wat alles betekent en hoe alles in de tempel verwijst naar de Heere Jezus. Mooi om in het nieuwe jaar mee aan de slag te gaan! Meer informatie vind je op www.tempelvanjeruzalem.nl .

5. Hartelijk dank voor alle betrokkenheid bij, vragen aan, (financiële) steun voor en meedenken met BijbelsOpvoeden. Dankzij de BijbelsOpvoeden-telefoon, het Instagram-account en het Whatsapp-kanaal is er contact met velen geweest. Ook in het nieuwe jaar hopen we - in afhankelijkheid van Gods zegen - weer (gratis) Bijbelmateriaal te ontwikkelen en opvoedingstoerusting aan te bieden. Draag je dit werk een warm hart toe? Een gift ter bestrijding van de onkosten is welkom! Laat je ook anderen kennismaken met BijbelsOpvoeden? Steeds weer blijkt dat er opvoeders zijn die graag veel eerder hadden willen weten van het aanbod van BijbelsOpvoeden. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. begin januari.

  divider

  Tenslotte

  Van harte Gods zegen op het Kerstfeest en voor het nieuwe jaar toegewenst:
  dat er 'glinsteringen van genade' zijn. Wie genade ziet, gaat van genade zingen!

    divider

    Bezoek ons op de website of op Instagram

    website instagram 
    Email Marketing Powered by MailPoet