Bezoek onze website

Bij mij thuis en bij ons op school

'God, give us Christian homes!
Homes where the Bible is loved and taught,
Homes where the Master's will is sought...'
'Geef ons christelijke gezinnen (en scholen!), waar de Bijbel wordt geliefd en onderwezen en waar de wil van de Meester wordt gezocht!' Deze Engelse hymn vond ik zo mooi aansluiten bij de aanstaande Week van de Opvoeding (2-8 oktober) en de Kinderboekenweek met als thema 'Bij mij thuis' (4-14 oktober). Op verzoek van een basisschool is Bijbelmateriaal gemaakt bij de Kinderboekenweek, waarbij de nadruk ligt op: 'Bij mij thuis... is de Bijbel'. Hierdoor is dit materiaal niet alleen bruikbaar voor de Kinderboekenweek, maar ook geschikt voor de Week van de Opvoeding of ter voorbereiding op Hervormingsdag. Je leest er in deze nieuwsbrief alles over.
divider

Week van de Opvoeding - Kinderboekenweek

Rond het thema 'Bij mij thuis... is de Bijbel' vind je het volgende Bijbelmateriaal (geschikt voor gebruik in het gezin, op school of in het kerkelijke jeugdwerk):
1.Een Bijbelleesrooster voor 4-14 oktober (dus voor elke dag in de Kinderboekenweek een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg erbij om voor te lezen en een paar vragen om te bespreken) met voorbeelden van Bijbelse huizen waar Gods Woord centraal staat. Sommige scholen gebruiken dit Bijbelrooster in de Kinderboekenweek tussen de middag en andere scholen delen het uit aan de gezinnen om thuis te lezen.
2.Een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) over koning Josia en zijn omgang met de Bijbel: de Bijbel is een lamp voor zijn voet.
3. Een gezinsmoment of objectles over David en de Bijbel vanuit Psalm 19: de Bijbel is zijn belangrijkste Boek.
4. Een gezinsmoment of objectles die kinderen wil leren hoe de Bijbel van je huis een thuis maakt.
5. Bij deze gezinsmomenten / objectlessen vind je allerlei verwerkingssuggesties rond Spreuken 1:33a, Deuteronomium 33:27a, Psalm 19:11 en Psalm 119:105: kleurplaten om te kleuren, leerondersteuning om deze teksten te leren, liederen om te zingen, kijktafel om te maken en andere doetips.
6. Ook vind je handvatten om (in het gezin, op school of in de kerk) een leeschallenge te houden. Je kunt al dit materiaal op de website vinden bij het thema Kinderboekenweek of Bijbel(lezen).
7. In de Whatsappgroep 'Bijbelgedeelten leren' gaan we in de Week van de Opvoeding de onberijmde Psalm 127 leren. Wil je meedoen? Stuur dan je naam en 06-nummer naar de BijbelsOpvoeden-telefoon: 06-83345417.

Peutermateriaal: Lydia

Voor peuters is in aansluiting op het thema 'Bij mij thuis... is de Bijbel' nieuw Bijbelmateriaal aan de website toegevoegd over Lydia. Haar hart werd geopend door de Heilige Geest bij het horen van het Woord van God en dat had invloed op heel haar huis.

Bijbels spel: CodeNames

Als je de nieuwsbrief van BijbelsOpvoeden al langer krijgt, weet je dat een speerpunt van dit jaar is: Bijbelse spellen ontwikkelen. Op verzoek van een gezin zijn bij het spel CodeNames Bijbelkaartjes gemaakt, zodat je dit als Bijbelspel kunt spelen. Heb jij ideeën voor nieuwe Bijbelspellen? Laat het weten door een mailtje te sturen naar info@bijbelsopvoeden.nl of een appje naar 06-83345417.
divider

Uitwisselen

1. Jacqueline maakte voor de maand oktober de nieuwe Goede-Morgen-Momentjes: een Bijbelrooster bij het wakker worden (8-15 jaar). Dit Bijbelrooster start D.V. zondag 1 oktober en heeft ook deze maand nog als thema: dieren in de Bijbel.

2. Willemieke Kloosterman laat weten dat haar lees- en kijkboek 'De ontdekking van Maarten Luther' als herdruk is verschenen bij uitg. Janoah. Ze vroeg of ik bij dit boek een gezinsmoment voor thuis en objectles voor school wilde maken. In de volgende nieuwsbrief meer over Hervormingsdag, maar je kunt dit gezinsmoment / deze objectles hier alvast vinden.

3. De whatsappleesgroepen rond een opvoedingsboek zijn inmiddels gestart met ruim 500 lezers! Had je je wel opgegeven, maar zit je niet in een groep? Laat het z.s.m. weten!

4. Ook voor Dankdag zal er weer Bijbelmateriaal voor gezin, school en kerk gemaakt worden. In de volgende nieuwsbrief zullen we dit presenteren.

5. In samenwerking met ZGG en JBGG is gewerkt aan een pakket voor de komende Adventsweken. Doordat krachten gebundeld zijn, is het een prachtig pakket geworden rond het thema: 'Mooier dan verwacht!'. Kinderen leren niet alleen meer over het Kerstevangelie en de betekenis daarvan voor ons persoonlijk, maar ook over de verkondiging van het Evangelie over de wereld. Je kunt het pakket bestellen via www.jbgg.nl .

  divider

  Tenslotte

  Een andere Engelse hymn zingt en bidt:
  'O give us homes built firm upon the Saviour
  Where Christ is Head, and Counsellor and Guide;
  Where ev'ry child is taught His love and favor...'
  Geef ons gezinnen (en scholen!) die stevig gebouwd zijn op de Redder
  Waar Christus Hoofd, Raadgever en Gids is;
  Waar elk kind wordt onderwezen in Zijn liefde en genade!

    divider

    Bezoek ons op de website of op Instagram

    website instagram 
    Email Marketing Powered by MailPoet