Bezoek onze website

IJverig

'Verleen ons na genoten (vakantie)rust,
opnieuw gezondheid, kracht en lust.
Dat wij ons ambt en plicht, o Heer',
getrouw verrichten tot Uw eer'.
Deze verzen van de Morgenzang treffen me altijd weer aan het begin van een nieuw cursusjaar. Ze vormen tegelijk een gebed wanneer je misschien (nog) niet zoveel moed hebt om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Ze geven woorden om te bidden wanneer je je kind (met weemoed) naar school hebt laten gaan en misschien in een stil huis achterblijft.
Speciaal voor het begin van het nieuwe schooljaar is in de serie karaktervorming nieuw Bijbelmateriaal gemaakt rond het thema ijverig. Verder vind je in deze nieuwsbrief allerlei waardevol materiaal voor het nieuwe schooljaar en kerkelijke winterseizoen: nieuwe Psalmkaarten bij Psalmversjes, nieuwe boeken voor opvoedingsgroepen, de Bijbelteksten van het zondagsschoolrooster uitgewerkt in pictogrammen en gebaren, nieuw te starten WhatsAppleesgroepen en nog veel meer!
divider

Karaktervorming: ijverig

Het nieuwe thema in de serie karaktervorming sluit aan bij het begin van het nieuwe schooljaar: ijverig. Je vindt zoals gebruikelijk: een Bijbelrooster voor tien dagen, een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerkelijk jeugdwerk), een Bijbelse kijktafel en Spreuken 6:6 om te leren en te kleuren.

Nieuw schooljaar

1. Gaat je kind voor het eerst naar de basisschool? Je vindt in dit artikel tips om je kind daarop voor te bereiden en daarbij te begeleiden.
Gaat je kind voor het eerst naar de brugklas? Dan breekt er weer een nieuwe fase aan. Je vindt hier handreikingen bij deze periode.
Algemene tips voor het begin van het nieuwe schooljaar vind je in dit artikel of in deze video.
2. Welke eerste stap je kind ook zet (zie ook het citaat hieronder) en hoe oud het ook is, je kind heeft je nodig. Voor kinderen die wel een bemoediging kunnen gebruiken bij het begin van het nieuwe schooljaar vind je kaartjes met Bijbelteksten op de website om in hun tas of broodtrommel te doen: variant 1 en variant 2.
3. Voor kinderen die het moeilijk vinden om over de schooldag te vertellen, vind je de gesprekspot 'Vertel eens... over vandaag' als hulpmiddel.
4. Er zijn weer heel veel nieuwe Psalmkaarten gemaakt. Maandelijks zullen deze worden aangevuld. Je vindt ze op de website bij het thema Psalmversjes. Staat een Psalmversje er niet bij? Je kunt ook Psalmkaarten aanvragen via info@bijbelsopvoeden.nl .
5. Om het nieuwe schooljaar voor kinderen in Bijbels perspectief te zetten, vind je op de website Bijbelroosters om te lezen, kijktafels rond een Bijbeltekst om te maken en gezinsmomenten (voor thuis) of objectlessen (voor school) om te houden. Je vindt ze via het thema nieuw schooljaar.
divider

Uitwisselen

1. Jacqueline maakte voor de maand september de nieuwe Goede-Morgen-Momentjes: een Bijbelrooster bij het wakker worden (8-15 jaar). Dit Bijbelrooster start D.V. zondag 3 september en heeft als thema: dieren in de Bijbel.

2. Bij de Bijbelteksten van de nieuwe zondagsschoolroosters van de Bond van Hervormde Zondagsscholen is leerondersteuning gemaakt: rooster voor de onderbouw en rooster voor de middenbouw.

3. Voor de vakantie informeerde ik je al over een muzikale moeder die haar kinderen Bijbelgedeelten (SV) laat leren door ze op melodie te zetten. Omdat velen daar belangstelling voor hebben, is BijbelsOpvoeden een YouTube-kanaal gestart waar je de melodie bij de Bijbelgedeelten kunt beluisteren. De muzieknotatie zelf staat op de website bij het thema Bijbellied. Er is een WhatsAppgroep 'Bijbelgedeelten leren' gestart, waar je welkom bent! Elke week wordt een gedeelte geleerd en elke dag krijg je een vers op melodie toegestuurd. Je kunt je aanmelden door een appje te sturen naar 06-83345417.

4. Rond 1 september zullen er ook weer whatsappleesgroepen rond een opvoedingsboek starten. Er is gekozen voor themagroepen: hoog sensitieve kinderen, alleenstaand ouderschap, kerkverlating, kinderen met autisme en goed genoeg opvoeden. Je leest hier meer over de boektitels: tot D.V. 1 september kun je je nog aanmelden door een appje te sturen naar 06-83345417.

5. Misschien geef je leiding aan of neem je deel aan een plaatselijke opvoedingsgroep of moedermorgen. Het is dan soms zoeken naar geschikte boeken om te bespreken. BijbelsOpvoeden maakt elk jaar nieuwe boeken geschikt voor gebruik op opvoedingsgroepen door Bijbelstudies en gespreksvragen erbij te maken. Dit jaar zijn 15 opvoedingsgroepbijeenkomsten samengesteld rond het boek 'De kansrijke jaren' en rond het boek 'Opvoeden doe je niet alleen' van P.D. Tripp. Je vindt alle beschikbare boeken op de website bij het thema opvoedingstoerusting.

6. Bijna maandelijks krijg ik vragen van opvoeders die op zoek zijn naar (uitverkochte) deeltjes uit de serie 'Brieven voor jou' (de brieven van Paulus uitgelegd voor kinderen). Goed nieuws: de serie wordt herdrukt. Deel 2 is inmiddels weer verkrijgbaar (niet in de boekhandel, alleen online): 1 Korinthe.

7. Een basisschool heeft gevraagd of BijbelsOpvoeden Bijbelmateriaal wil maken bij het thema van de Christelijke Kinderboekenweek (D.V. 4-14 oktober). Ook voor Dankdag zal er weer Bijbelmateriaal voor gezin, school en kerk gemaakt worden. In de volgende nieuwsbrief lees je hier meer over.

8. In samenwerking met ZGG en JBGG is gewerkt aan een pakket voor de komende Adventsweken. Doordat krachten gebundeld zijn, is het een prachtig pakket geworden rond het thema: 'Mooier dan verwacht!'. Kinderen leren niet alleen meer over het Kerstevangelie en de betekenis daarvan voor ons persoonlijk, maar ook over de verkondiging van het Evangelie over de wereld. Je kunt het pakket bestellen via www.jbgg.nl .

  divider

  Tenslotte

  Welke eerste stap je kind ook zet...
  Of het nu voor het eerst naar de basisschool of het speciaal onderwijs gaat,
  naar de brugklas, het beroepsonderwijs of de universiteit...
  Je kind heeft je liefde nodig.
  Je kind heeft je hulp nodig.
  Je kind heeft je aanwezigheid nodig.
  Je kind heeft je leiding nodig.
  Je kind heeft je grenzen nodig.
  Je kind heeft je bemoediging nodig.
  Je kind heeft je gebed nodig.
  Je kind heeft God nodig.
  En opvoeders ook:
  Zie op ons neder in genâ,
  opdat ons werk voorspoedig ga;
  Dat Uwe gunst ons werk bekroon',
  Uw Geest ons leid' en in ons woon'.

    divider

    Bezoek ons op de website of op Instagram

    website instagram 
    Email Marketing Powered by MailPoet