Bezoek onze website

Opvoedingsnieuws

Nog één, twee of drie weken en de vakantie is voorbij. Ik hoop dat je rust ervaren hebt en nieuwe krachten gekregen hebt. Zeker als je een zorgintensief gezin hebt, is het niet vanzelfsprekend dat je uitgerust uit de vakantie komt. Wat dat betreft zijn er grote verschillen tussen opvoeders: voor de één kan de zomervakantie niet lang genoeg duren, de ander is blij dat het einde in zicht is. Het vraagt een heilige levenskunst om het heden - hoe dit dan ook komt - te ontvangen uit Gods hand. Dan kun je het ook weer in Zijn hand terugleggen (zie onderaan deze nieuwsbrief).
In deze nieuwsbrief nog even geen nieuw Bijbelmateriaal, maar wel heel veel ander opvoedingsnieuws voor het nieuwe seizoen: voor gezin, school en kerk.
divider
NieuwsbrfAug2

Opvoedingstoerusting

1. Vlak voor de zomervakantie zijn er door leerkrachten veel nieuwe Psalmkaarten aangevraagd. Er is hard gewerkt om aan deze aanvragen te kunnen voldoen en er zijn zeker zo'n 40 nieuwe Psalmkaarten aan de website toegevoegd. Je vindt de Psalmkaarten in de categorie Psalmversjes. Ook ouders kunnen Psalmkaarten aanvragen. Tips voor het aanleren van Psalmversjes kun je hier vinden.

2. Een moeder ziet er tegenop dat haar kind in het nieuwe schooljaar de catechismus uit het hoofd moet gaan leren en heeft gevraagd om tips hiervoor. Je kunt deze hier vinden. Hulpmiddelen (voor gezin, school en kerk) bij het leren van de catechismus (zoals uitlegkaarten) vind je in de categorie Catechismus.

3. Het maken van pictogrammen en gebaren bij de Bijbelteksten van het zondagsschoolrooster is ook in volle gang (met dank aan Liesbeth!). De Bijbelteksten uit het rooster van de onderbouw staan inmiddels op de website. Er is een nieuwe categorie aangemaakt: Zondagsschool. Pictogrammen bij het rooster van de middenbouw zullen z.s.m. volgen! Heb je behoefte aan tips bij het memoriseren van Bijbelteksten? Die vind je in dit artikel.

4. In verschillende kerkelijke gemeenten starten na de zomervakantie de opvoedingsgroepen weer. Het leidinggeven aan een opvoedingsgroep vraagt best veel tijd en energie. Om hieraan tegemoet te komen vind je op de website handreikingen bij verschillende opvoedingsboeken die geschikt zijn voor een moedergroep of opvoedingsgroep. Je vindt voor een aantal bijeenkomsten rond het boek Bijbelstudies en gespreksvragen. Een dergelijke handreiking was er al bij de boeken 'Inscherpen' (ds. P. van Ruitenburg), 'Opvoeden boeiend en vermoeiend' (diverse auteurs) en 'Ruimte door regels' (Sarina Brons). Daaraan is nu toegevoegd een handreiking bij het boek 'Opvoeden bij Gods Woord' (J.R. Beeke) en 'De weg naar het kinderhart' (Tedd Tripp).
Wil je zelf een opvoedingsgroep starten in je kerkelijke gemeente? Een stappenplan daarvoor vind je in dit artikel.

5. Ook het komende seizoen is er weer de mogelijkheid om via WhatsApp met elkaar een opvoedingsboek te lezen. Je kunt kiezen uit twee WhatsApp-leesgroepen. De ene groep gaat het boek 'Opvoeden doe je niet alleen' van P.D. Tripp lezen. De andere groep is een nieuw concept en bedoeld voor moeders met hun tienerdochter(s). Samen met je dochter ga je het boek 'Met vreugde vrouw zijn - voor mijn dochter' van Elisabeth Elliot lezen.
Wil je (weer) meedoen met één van deze leesgroepen? Meld je dan voor 1 september aan door een mailtje te sturen naar info@bijbelsopvoeden.nl of door een appje te sturen naar 06-83345417. Vermeld je naam en mobiele nummer én voor welke groep je kiest! Ken je opvoeders die hier ook belangstelling voor hebben? Laat ze weten dat deze groepen gaan starten, zodat ze zich ook kunnen aanmelden!

6. Ziet je kind (of jij misschien) tegen het nieuwe schooljaar op? In het artikel 'Weer naar school' vind je tips. Heb je een kind dat voor het eerst naar school gaat? Dan vind je in dit artikel handreikingen. Vorig jaar zijn er 'broodtrommelbijbelteksten' gemaakt om je kind een hart onder de riem te steken. Je vindt deze printables hier en hier. Ook zijn er Bijbelroosters om je kind te leren om ook deze situatie voor de Heere neer te leggen. Al het materiaal voor het nieuwe schooljaar vind je via de product-tag: nieuw schooljaar. Van harte alvast een goed nieuw schooljaar toegewenst!

7. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. over twee weken en geeft Bijbelmateriaal bij een thema dat aansluit bij het begin van het nieuwe schooljaar: karakter- en persoonsvorming.
Ook laten we je alvast weten dat we samen met de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten (JBGG) weer bezig zijn met een pakket voor de Adventsweken. Meer info volgt!
NieuwsbrfAug
divider

Tenslotte

Het is een heilige levenskunst...
...om de dag te omarmen zoals die zich voor je ogen ontvouwt
...om het heden te aanvaarden uit Gods hand, zodat je het ook in Zijn hand terug kan leggen
...om te leven in het geloof dat elke dag komt zoals die is
...om in te stemmen met wat God dagelijks op ons pad brengt
Kortom: om je over te geven aan de Gever van het leven!
Deze heilige levenskunst die rust geeft - of het nu schoolweken of vakantieweken zijn - wil de Heere leren! Van harte toegewenst om in en uit Zijn rust te leven!

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet